Menu
•  Indhold

Ophavsret og rettigheder

Alle, der bidrager med eget materiale til Materialeplatformen, beholder selv alle rettigheder til det indsendte. Det indgår i beskrivelsen af materiale, hvilke vilkår der gælder for brug af materialet. Læs eventuelt mere under Vilkår og retningslinjer

Som en hjælp til at sikre, at der ikke sker krænkelser af andres rettigheder, vil Styrelsen for It og Læring gennemgå materiale, der indsendes af undervisere, før det bliver offentliggjort på Materialeplatformen.

Før du indsender materiale, skal du sikre dig, at du har de fornødne rettigheder til at offentliggøre materialet på Materialeplatformen. Tjeklisten nedenfor giver dig en idé om, hvad du specielt bør være opmærksom på.

Tilladelse til at anvende tekst, billeder, grafik, lyd og/eller animationer

Kontakt kunstneren, læreren eller eleven og spørg om lov til offentliggørelse via Materialeplatformen. Rettighedshaveren bør give skriftlig tilladelse, så det kan dokumenteres, at tilladelse er givet. I mange tilfælde vil du opdage, at rettighedshaveren bliver glad for, at hans værk kan bruges, især når han kender det præcise formål og forum. Har du ikke mulighed for at kontakte rettighedshaveren direkte, kan du lade dig inspirere af listen over organisationer i Samrådet for Ophavsret, se www.ophavsret.dk.

Kildeangivelse ved citater, billeder, grafik, lyd og/eller animationer

Alle værker skal forsynes med kildeangivelse, gerne med link til webside, hvor værket er indhentet med tilladelse fra.

Citater fra fx videnskabsmænd, sportsstjerner eller politikere kan være en motiverende indgang til et undervisningsmateriale, men hvor meget kan man tillade sig at citere?

Det er svært at udstikke helt faste retningslinjer for dette, men man kan som tommelfingerregel gå ud fra følgende:

  • Det, man selv frembringer, skal bære indholdet
  • Citaterne skal illustrere det, man vil formidle
  • Man må ikke lave egentlige citatsamlinger, anvende fritstående citater eller citere et værk i dets helhed
  • Brugen af citater skal være i overensstemmelse med god skik

Læs mere i "God citatskik og plagiat i tekster", udgivet af Kulturministeriet, februar 2006.

Angivelse af, hvilket websted der linkes til

Det er tilladt at linke til forsiden af andre websteder, fx www.uvm.dk. Men det er ikke tilladt at få et andet websted til at se ud som en del af ens eget websted, fx ved at få et undervisningsforløb fra et andet websted til at optræde som en del af ens eget websted – helt uden kildeangivelse:

Deeplink eller dybe link, dvs. link til en underside på et websted, skal angive, hvilket websted der linkes til, så webstedet ikke ser ud til at være en del af dit eget websted.

Tilladelse fra elever til at anvende fotos, hvor de selv optræder

Det er altid godt at spørge om lov til at filme, fotografere og/eller optage lyd.

Det er tilladt at filme eller fotografere på offentlige steder, der er frit tilgængelige. Optagelserne må ikke efterfølgende anvendes, så en eller flere af personerne forbindes med et bestemt produkt i reklameøjemed eller en bestemt sag, der kan virke krænkende.

Datatilsynet skelner mellem to former for billeder:

  • Situationsbilleder, der som regel kan offentliggøres uden tilladelse, hvis billederne er harmløse og ikke indeholder intime situationer
  • Portrætbilleder, som kræver tilladelse.

Tilladelse fra forældre til at anvende fotos, hvor deres børn under 15 år optræder

Børn under 15 år kan ikke selv give tilladelse, her skal forældrene spørges.

Udkast til samtykkeerklæring

Hent udkast til samtykkeerklæring: