Menu
•  Indhold

Sådan registrerer du et materiale

Materialeplatformen er opdelt i to hovedområder: Læremidler og Kollega til kollega

Producenter registrerer primært deres materialer under Læremidler. Undervisere og lærere samt pædagogisk personale og ledere på dagtilbudsområdet bidrager med deres inspirationsmaterialer til Kollega til kollega området.

Eksisterende bruger: Gå direkte til Mine sider.

Før du indsender materiale, skal du sikre dig, at du har de fornødne rettigheder til at offentliggøre materialet på Materialeplatformen.

Registrer inspirationsmateriale (kollega)
eller læremiddel (producent)

Hav venligst dit UNI•Login klar inden du går i gang.

Før du registrerer dit materiale, skal du sikre dig, at du har de fornødne rettigheder til at offentliggøre materialet på Materialeplatformen. Hjælpeside om ophavsret og rettigheder.

Trin 1-2-3

Trin 1: Klik på "Mine Sider" i menuen til venstre og log på med et UNI•Login

Trin 2: Klik på "Kollega til kollega" eller "Læremidler" under "Registrer nyt materiale"

Trin 3: Udfyld felterne og afslut ved at klikke på "Offentliggør" nederst på siden.

Styrelsen for It og Læring gennemgår materialer registreret under "Kollega til kollega", så du ikke får problemer, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål om rettigheder.

Læs mere om hvordan du som producent ændrer, tilføjer eller sletter materialer i producentvejledningen (pdf).

Hvad er et UNI•Login og hvad skal vi bruge det til?

Alle skal bruge et UNI•Login for at kunne registrere et materiale på Materialeplatformen.

Du får et UNI•Login når du ansøger om at blive oprettet som producent. Ansøg om at blive producent og få et UNI-login her.

Der kræves som udgangspunkt ikke UNI•Login for at kunne se og downloade materialer fra Materialeplatformen.

UNI•Login er et fælles login til en række nettjenester, som fx SkoleKom, SkoDa m.fl.

Læs mere om hvad UNI•Login generelt er på http://www.stil.dk/support/kontakt-support

Hvilke typer læremidler kan registreres?

Alle materialer under Læremidler er opgjort på 3 simple materialetyper: Trykt, Online, Andet. Typen Andet indeholder under-formater.

’Online’ er på Materialeplatformen defineret ved, at læringsressourcen enten består af en URL (afvikles via Internettet) eller af en fil, man kan downloade (afvikles lokalt).

Filtrering og søgning

Det er muligt at filtrere et søgeresultat efter 'gratis' og/eller 'interaktivt'

På Materialeplatformen er det muligt at registrere om et digitalt læremiddel er interaktivt. Her kan det angives hvorvidt det digitale læremiddel er interaktivt eller interaktivt i betydelig grad. Ved filtrering af søgeresultat efter ’interaktivt’ medtages både interaktivt og interaktivt i betydelig grad.

Læs uddybende beskrivelse af 'interaktivitet i betydelig grad' (pdf-format)

En søgning kan ligeledes sorteres efter 'Titel', 'Nyeste' (dato for oprettelse) eller 'Mest populære' (Flest thumb up).

Indholdstyper

Eksempler på indholdstyper, der kan registreres under de enkelte områder af Materialeplatformen er:

Læremidler

 • Lærebøger
 • Lærervejledninger
 • Pædagogiske læreplaner
 • Tavlebøger
 • e-bøger
 • App
 • Aktiviteter - laborativt materiale
 • Ordbøger
 • AV-materialer
 • Antologier
 • Prøver, opgaver og test
 • i-bøger
 • Faglige programmer
 • Træningsprogrammer
 • Opslagsværker og samlinger
 • Værktøjsprogrammer
 • Spil

Kollega til kollega

 • Læringsforløb
 • Pædagogiske læreplaner
 • e-bøger
 • Vejledninger
 • App
 • i-bøger
 • Pædagogiske indlæg/artikler
 • Metodebeskrivelser
 • Internetsider
 • Værkstøjsprogrammer
 • Udviklings- og handleplaner
 • Evalueringstiltag
 • Forslag vedr. krav i bekendtgørelser
 • Laboratorieøvelser
 • Eksperimenter
 • Undersøgelser
 • Årsplaner
 • Arbejdsark
 • Interaktive tavler (IWB)
 • Prøver, opgaver og test

Hvad koster det?

Registrering af materialer på Materialeplatformen er gratis.

Enhver indholdsleverandør kan gratis opbevare op til 50 MB og tilkøbe lagerplads derudover.