Menu
•  Indhold

Oprettelse som producent

Alle, der har udviklet læremidler, kan ansøge om at få mulighed for at registrere disse på Materialeplatformen. På baggrund af et eksempel på den type materiale, man ønsker at registrere, vil Styrelsen for It og Læring tage stilling til, om man kan blive oprettet som producent.

Vejledning

Hvis du ønsker at ansøge om at blive oprettet som producent – og kan acceptere de gældende vilkår – skal du sende nedenstående oplysninger til materialeplatform@stil.dk:

  • Virksomhedsnavn
  • CVR-nummer
  • Adresse
  • Postnummer
  • By
  • Telefon
  • Webadresse
  • Navn på kontaktperson
  • E-mail på kontaktperson
  • Evt. link til eksempelmateriale

Herudover skal du indsende et eksempel på den type læremiddel, du ønsker at registrere. Hvis materialet kan findes på nettet, skal du angive specifikt link til eksempel på læremiddel.

En godkendelse som producent indebærer, at man fortsat kun registrerer læremidler af den karakter, som man har opgivet som eksempel ved ansøgning om oprettelse som producent. Styrelsen for It og Læring sender mail til den angivne kontaktperson med oplysninger om, hvordan man kommer i gang med at registrere materialer på Materialeplatformen.

Har du et NemLog-in?
Det er nødvendigt at have et NemLog-in med den rigtige rettighed for at kunne logge på Materialeplatformen.
Læs mere her.