Menu
•  Indhold

Ansøg om login (for producenter)

Alle, der har udviklet læremidler, kan ansøge om at få mulighed for at registrere disse på Materialeplatformen. På baggrund af et eksempel på den type materiale, man ønsker at registrere, vil Styrelsen for It og Læring tage stilling til, om man kan blive oprettet som producent.

Vejledning

Hvis du ønsker at ansøge om producent-login – og kan acceptere de gældende vilkår – skal du udfylde og sende nedenstående formular. Herudover skal du indsende et eksempel på den type læremiddel, du ønsker at registrere. Hvis materialet kan findes på nettet, skal du angive specifikt link til eksempel på læremiddel. I de tilfælde, hvor det drejer sig om fysisk materiale, bedes du sende et eksemplar af læremidlet til: Styrelsen for It og Læring, Olof Palmes Allé 38, 8200 Århus N. Mærk kuverten "Materialeplatformen". Hvis du har et UNI-Login, så oplyst venligst dette i kommentarfeltet.

En godkendelse som producent indebærer, at man fortsat kun registrerer læremidler af den karakter, som man har opgivet som eksempel ved ansøgning om oprettelse som producent.

Styrelsen for It og Læring sender mail til den angivne kontaktperson med oplysninger om, hvordan man kommer i gang med at registrere materiale til området ”Læremidler” på Materialeplatformen.

Ønsker du at registrere en større samling af læremidler, bedes du anføre dette i kommentarfeltet. Styrelsen for It og Læring vil efterfølgende tage kontakt for at vurdere evt. automatisk overførsel og opdatering af beskrivelser og håndtering heraf.


Afsenderinformation
(felter med * skal udfyldes)