Menu
•  Indhold

Vilkår for adgang til og brug af eksamensopgaverne

Opgaverne på denne portal må anvendes til undervisning på institutionen
og må kun printes, fotokopieres eller vises i elektroniske præsentationsværktøjer
som f.eks. interaktive tavler og Power Point-præsentationer.

Opgaver med audiovisuelt indhold, der tilgængeliggøres på denne portal,
må anvendes til undervisning (herunder terminsprøver og lignende) på
skoler/uddannelsessteder, der har en AVU-plus-aftale med Copydan AVU-medier.
Kun lærere og andet relevant personale må have adgang til portalen. I det omfang
det er nødvendigt af hensyn til den daglige undervisning, kan skolen/
uddannelsesstedet kopiere eksamensopgaver med audiovisuelt indhold til blanke
medier (fx cd-rommer) eller til en lukket server, hvorfra der kan streames eller
downloades lokalt i forbindelse med undervisning. Kopier skal være i samme
kvalitet som originalopgaven. Lokale servere med kopierede eksamensopgaver
skal beskyttes af individuelle password (fx UNI-login) og må tilgås af elever fra
skolen eller hjemmefra. CD-rommer og lignende med kopierede opgaver skal
beskyttes mod videre kopiering, når de udleveres til elever til brug for opgavebesvarelse.