Menu
•  Indhold

Prøve- og eksamensopgaver

Online adgang til prøve- og eksamensopgaverne fra 2010 og frem. Nye opgaver lægges på tre gange årligt. Maj/juni-terminen gøres tilgængelig i juli, august-terminen primo oktober og december/januar-terminen primo februar.

Opgaverne kan findes indenfor følgende områder:

 • Folkeskolen
 • Gymnasiale uddannelser
  • Stx
  • Hf
  • Hhx
  • Htx
 • Erhvervsuddannelser
 • Almene voksenuddannelser
 • Danskuddannelser

Hyppige spørgsmål - Opleves der problemer med login, fejl i opgavesæt eller lignende, kan der findes hjælp og kontaktoplysninger her.

Vilkår for adgang til og brug af eksamensopgaverne

Opgavesæt, der er tilgængeliggjort på denne portal (materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver), kan anvendes (fx kopieres) på den enkelte uddannelsesinstitution som led i undervisnings- og prøvevirksomhed. Anvendelse af materialet må udelukkende ske i overensstemmelse med de aftaler, som uddannelsesinstitutionerne har indgået herom med Copydan Tekst & Node samt Copydan AVU-medier.