Menu
•  Indhold

Om Materialeplatformen

Materialeplatformen er et katalog, der gør det nemt for undervisere, studerende og elever at finde netop de læringsressourcer, de har behov for.

Materialeplatformen indeholder beskrivelser af alle typer læringsmaterialer til den danske undervisningssektor, herunder også dagtilbuddene. Læringsressourcerne kan være betalingsmateriale såvel som gratis materiale.

Materialeplatformen er placeret under EMU – Danmarks læringsportal.

Formål

Undervisningsministeriet har taget initiativ til Materialeplatformen. Oversigten udvikles og drives af Styrelsen for It og Læring, og udvikles i samarbejde med repræsentanter for branchen og brugersiden.

Formålet med projektet er som fastlagt på Undervisningsministeriets hjemmeside:
Der etableres en samlet indgang (portal) til alle læringsressourcer/undervisningsmaterialer, som er relevante for elever og lærere i forbindelse med undervisningen på alle klassetrin. Alle organisationer, forlag og øvrige interessenter – herunder lærere - der producerer undervisningsmaterialer, sikres plads på portalen.

Materialeplatformen blev udviklet som et initiativ under regeringens handlingsplan for "IT i folkeskolen" (ITIF-programmet, 2004-2007).

Læringsområder

  • Dagtilbud
  • Grundskole
  • Gymnasiale uddannelser (Hhx, Htx, Stx og Hf)
  • Erhvervsuddannelser
  • Voksenuddannelser
  • AMU
  • Korte videregående uddannelser
  • Mellemlange videregående uddannelser.

Hvem kan få optaget materiale

Materialeplatformen er opdelt i to indholdshovedområder:

  • Læremidler
  • Kollega til kollega

Alle udviklere af læremidler kan ansøge om at blive oprettet som producent på Materialeplatformen. Som producent får man adgang til primært at registrere materialer under hovedområdet Læremidler. Undervisere kan kun bidrage til hovedområdet Kollega til kollega.

UNI-Login

Du skal bruge et UNI•Login for at kunne registrere et materiale på Materialeplatformen. UNI•Login er et fælles login til en række nettjenester, som fx SkoleKom, SkoDa m.fl. Læs mere på http://www.stil.dk/Service/Support, hvor du også kan få et UNI•Login. Der kræves som udgangspunkt ikke UNI•Login for at kunne se og downloade materialer fra Materialeplatformen.

Indholdstyper

Eksempler på indholdstyper

Vilkår og retningslinjer

Før det første bidrag registreres, vil man blive bedt om at acceptere de vilkår og retningslinjer, som gælder for henholdsvis producenter og undervisere:

Ophavsret og rettigheder

Alle, der bidrager med materiale til Materialeplatformen, beholder selv alle rettigheder til det indsendte.

Alle, der ønsker at gøre brug af materiale fra Materialeplatformen, vil blive gjort opmærksom på, hvilke vilkår der gælder for brug af materialet.

Som en ekstra hjælp til at sikre, at der ikke sker krænkelser af andres rettigheder, gennemgår Styrelsen for It og Læring materiale, der indsendes af undervisere, før det offentliggøres, for at undgå at du får problemer, hvis der alligevel skulle opstå tvivlsspørgsmål om rettigheder.

Vi har lavet en hjælpeside om rettighedsproblematikker i forbindelse med produktion af undervisningsmateriale.