Seneste fra forlag m.fl.

Den grænseløse vækst, hæfte

Udgiver:
NOAH Modvækst
Beskrivelse:

Siden den såkaldte finanskrise begyndte i 208 har vi næsten dagligt hørt politikere og økonomer snakke om vækst. “Vi skal have gang i væksten“ har det lydt fra både højre og venstre side af det... 

  

SOMMER. Året rundt med Læsefidusen (30 stk.)

Forfattere:
Maj-Britt Westi
Beskrivelse:

Med Læsefidusens årstidshæfter ÅRET RUNDT MED LÆSEFIDUSEN bliver leg til læring. ÅRET RUNDT MED LÆSEFIDUSEN er en lille serie på fire hæfter. Sammen med Læsefidusen leger førskolebarnet sig i... 

 

Den grønne vækst, hæfte

Udgiver:
NOAH Modvækst
Beskrivelse:

Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Men hvad ligger der egentlig i de fine ord. Kan grøn teknologi udbedre de skadevirkninger, som mange årtiers... 

  

Seneste fra kollega til kollega

Data, netværk og nyt system

Forfattere:
William Pedersen
Beskrivelse:

CASE med emnerne lagring af data, it-netværk, organisation og analyse 

  

Mest populære fra kollega til kollega

Arkitektur og rumforståelse

Forfattere:
Malene Zeberg Børresen
Beskrivelse:

Udgangspunktet for inspirationsmaterialet er sløjdfaget, men set i et bredt og tværfagligt perspektiv. Målet er på den ene side at gøre eleverne bevidste om arkitekturens rolle i en historisk og... 

  
(48) | 

grammatiske oversigter

Forfattere:
Eva Høeg
Beskrivelse:

grammatikark: bøjningsformer verber, pronominer, osv. 

  
(32) |