Seneste fra forlag m.fl.

En grønlænders drøm

Forfattere:
Mathias Storch
Beskrivelse:

“En grønlænders drøm” er en oversættelse af romanen, ”Sinnattugaq”, der som den første grønlandske roman udkom i 1914. Bogen er skrevet på grønlandsk af Mathias Storch, og den danske oversættelse af... 

 

Studievaner på HTX

Forfattere:
Rikke Holt Andersen, Susanne Uhd Pedersen
Beskrivelse:

Studievaner på htx tager afsæt i overgangen fra grundskolen til gymnasiet. Bogen er opgavebaseret og indeholder materiale til at arbejde med de studieteknikker, som eleven skal tilegne sig i løbet af... 

 

avu SAMF D

Forfattere:
Thomas Maaetoft, Helle Hauge Bülow
Beskrivelse:

avu SAMF D kan anvendes på almen voksenuddannelse og dækker kravene på niveau D i avu-bekendtgørelsen, august 2009. Kernestoffet består af fire dele: Politik – herunder... 

  

Seneste fra kollega til kollega

Historie i spillefilm - for lærere

Udgiver:
HistorieLab
Beskrivelse:

Lær at analysere historiske spillefilm, at reflektere over deres påvirkning af vores historiebevidsthed og at undervise i emnet. Dette MOOC er rettet mod lærere og andre med interesse for, hvordan... 

  

Simuleringe i 5. klasse

Forfattere:
Mette Bonde Bakkensen
Beskrivelse:

Det faglige mål for forløbet er, at eleverne - gennem simulerede chanceeksperimenter kan analysere og vurdere forskelle på eksperimentelle og teoretiske sandsynligheder - bliver fortrolige med... 

  

Mest populære fra kollega til kollega

Arkitektur og rumforståelse

Forfattere:
Malene Zeberg Børresen
Beskrivelse:

Udgangspunktet for inspirationsmaterialet er sløjdfaget, men set i et bredt og tværfagligt perspektiv. Målet er på den ene side at gøre eleverne bevidste om arkitekturens rolle i en historisk og... 

  
(50) | 

grammatiske oversigter

Forfattere:
Eva Høeg
Beskrivelse:

grammatikark: bøjningsformer verber, pronominer, osv. 

  
(37) |