Seneste fra forlag m.fl.

Waste2Development

Forfattere:
Michael Schmidt-Olsen
Udgiver:
Candofilm
Beskrivelse:

"Waste2development" er et undervisningsmateriale målrettet udskolingsfasen i de danske folkeskoler. Materialet udmønter sig i fem små film, der alle handler om, hvordan affald kan blive... 

   

Ebola - Virus og immunsystem

Forfattere:
Klaus Vejlgaard Just
Beskrivelse:

I 2014 har der i Vestafrika været det største og mest voldsomme udbrud af ebola nogensinde. Knap 9000 mennesker døde i 2014 som følge af dette udbrud. Ebola er en meget smitsom og dødelig virussygdom.... 

  

Cuba en Miami

Forfattere:
Aase Kledal, Ulla Ringgaard
Beskrivelse:

I Miami bor der ca. 15 % af den cubanske befolkning, der siden revolutionen i 1959 er flygtet fra øen af politiske, ideologiske eller økonomiske årsager. Cubanerne sætter i dag deres markante præg på... 

 

Seneste fra kollega til kollega

Synliggør elevernes tanker

Forfattere:
Jesper Luther
Beskrivelse:

Socrative kan anvendes til at skabe variation i undervisningen og til at aktivere eleverne. Især de “stille” elever, nyder godt af dette tiltag. Derudover kan det være en måde, som underviser, at få... 

  

Præsentation af din by/ egn

Forfattere:
Mette Waenerlund, Karen Frandsen
Beskrivelse:

Et samarbejde på tværs af kommunegrænsen ved brug af Skype 

  

Mest populære fra kollega til kollega

Arkitektur og rumforståelse

Forfattere:
Malene Zeberg Børresen
Beskrivelse:

Udgangspunktet for inspirationsmaterialet er sløjdfaget, men set i et bredt og tværfagligt perspektiv. Målet er på den ene side at gøre eleverne bevidste om arkitekturens rolle i en historisk og... 

  
(49) | 

grammatiske oversigter

Forfattere:
Eva Høeg
Beskrivelse:

grammatikark: bøjningsformer verber, pronominer, osv. 

  
(33) |