Seneste fra forlag m.fl.

SmåP: Alt på et bræt

Udgiver:
Station Next
Beskrivelse:

SmåP.dk er et selvinstruerende læringssite, hvor brugerne får redskaber til at producere små medieprodukter med et fagligt indhold. Her finder du aktiviteter, der kan bruges i alle fag af alle elever... 

   

Ord på! Sprogbaseret undervisning i fag - lærerbog

Forfattere:
Kristine Kabel
Beskrivelse:

At lære et fag er at lære et sprog. Ord på! præsenterer principperne bag materialet og giver samtidig inspiration til at planlægge undervisningsforløb i andre fag og emner med udgangspunkt i de... 

 

Skarven - elsket og hadet

Udgiver:
Chilbal Film
Beskrivelse:

Skarven er en fascinerende og kontroversiel fugl. Det er en urfugl med dinosaurer gener, som skaber både debat, glæde og vrede. I filmen ser vi dels på skarven som fugl og samtidig ser vi på... 

 

Seneste fra kollega til kollega

Geografilius

Forfattere:
Ole B. Clausen
Beskrivelse:

Supplerende opgaver og øvelser til undervisningen i geografi, natur/teknik og begynderdansk 

  

Mest populære fra kollega til kollega

Arkitektur og rumforståelse

Forfattere:
Malene Zeberg Børresen
Beskrivelse:

Udgangspunktet for inspirationsmaterialet er sløjdfaget, men set i et bredt og tværfagligt perspektiv. Målet er på den ene side at gøre eleverne bevidste om arkitekturens rolle i en historisk og... 

  
(46) | 

grammatiske oversigter

Forfattere:
Eva Høeg
Beskrivelse:

grammatikark: bøjningsformer verber, pronominer, osv. 

  
(29) |