Seneste fra forlag m.fl.

STÆRKE SAMMEN

Forfattere:
Red Barnet
Beskrivelse:

STÆRKE SAMMEN er et læringsforløb til mellemtrinnet, der styrker klassefællesskabet og det enkelte barn. Læringsforløbet styrker børns resiliens (modstandskraft) og handlemuligheder - særligt over... 

    
(2) | 

EU 2020 – De Udfordrede

Forfattere:
Foreningen YouGlobe
Beskrivelse:

Bogen gør rede for baggrunden for EU's 2020-plan og beskriver de fem indsatsområder, som planen særligt retter sig mod. Hvilke mål har EU og Danmark sat sig for at komme på højkant igen efter... 

  

Short Films - From Idea to Finished Product through Analysis

Forfattere:
Gregory Joseph Barnes
Beskrivelse:

Ever wonder what makes a character in a film seem so evil? It might have something to do with how the character was filmed, how the lighting was used, and what kinds of sounds are associated with the... 

 

Seneste fra kollega til kollega

Opgaver i Rumfang og Massefylde.

Forfattere:
Stephen Frank Mortensen
Beskrivelse:

I en række tilfælde findes areal og Rumfang for forskellige genstande. Man indsætter Massfylde og derved er vægten fundet. 

  

Regel Oversigt

Forfattere:
Stephen Frank Mortensen
Beskrivelse:

Regel Oversigt 

  

Mest populære fra kollega til kollega

Arkitektur og rumforståelse

Forfattere:
Malene Zeberg Børresen
Beskrivelse:

Udgangspunktet for inspirationsmaterialet er sløjdfaget, men set i et bredt og tværfagligt perspektiv. Målet er på den ene side at gøre eleverne bevidste om arkitekturens rolle i en historisk og... 

  
(50) | 

grammatiske oversigter

Forfattere:
Eva Høeg
Beskrivelse:

grammatikark: bøjningsformer verber, pronominer, osv. 

  
(35) |