Seneste fra forlag m.fl.

Kopi af: Menneskets Fantastiske Fremtid

Udgiver:
Jacob Bendtsen Alphafilm
Beskrivelse:

Programserien forsøger at afdække forskellige spørgsmål om den medicinske forskning og fremviser et historisk indblik fra datidens til fremtidens medicin. 

    

Kunsten at lære sprog

Forfattere:
Jacob Wittstrøm Selsbæk, Jesse-Lee Costa Dollerup, Tanya Lindkvist
Udgiver:
Alfabeta
Beskrivelse:

Hvordan kan kunst bruges til at generere sprog? Og hvad kan sprogkursister få ud af at arbejde med kunst i danskundervisningen?  Et bud på et svar findes i arbejdet med Kunsten at lære sprog. Bogen... 

 

Sætningsled og ordstilling

Forfattere:
Maria Tiemroth, Søren Lindskrog
Udgiver:
Alfabeta
Beskrivelse:

Grammatik til VUC er udviklet til kursister med dansk som andetsprog, men kan også bruges af elever og kursister på de højeste grundskoletrin, i gymnasiet og på universiteternes... 

 

Seneste fra kollega til kollega

Røntgen – intraorale billeder

Forfattere:
Pernille Thue Larsen, Gitte Kristiansen og Lonni Lynge Østerkjerhuus
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse
Beskrivelse:

Materialet består af en tekstdel indeholdende mål, lektionsplan, opgaveforslag og –beskrivelser, information om udstyr og materialekrav samt link til yderligere information. Power point om teori giver... 

  

Tandrensning

Forfattere:
Eva Gisselbæk, Birthe Falkesgaard og Jette Schou
Beskrivelse:

Materialet består af en tekstdel indeholdende lektionsplan, opgaveforslag og -instruktioner, eksempler på registrerings- og sygdomsskemaer, oplysninger om materialer og udstyr samt link til en film,... 

  

Mest populære fra kollega til kollega

Arkitektur og rumforståelse

Forfattere:
Malene Zeberg Børresen
Beskrivelse:

Udgangspunktet for inspirationsmaterialet er sløjdfaget, men set i et bredt og tværfagligt perspektiv. Målet er på den ene side at gøre eleverne bevidste om arkitekturens rolle i en historisk og... 

  
(46) | 

Trekanter med GeoGebra

Forfattere:
Martin Thun Klausen
Beskrivelse:

Om brug af GeoGebra i arbejdet med trekanter 

  
(29) |