Grundskolen Børnehaveklassen

Vis

Din søgning gav 274 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Billedkunst, Børnehaveklassen, Dansk, Kristendomskundskab

Kan man være venner med en løve? Vejledning

Forfattere:
Louise Nabe-Nielsen
Udgiver:
Rum for Undren
Beskrivelse:

Vejledningen retter sig mod samtalebogen "Kan man være venner med løve? Samtalebog for små og store filosoffer." I vejledningen beskrives det, hvordan man kan filosofere med børn, hvilke læreplanstemaer og fagmål, der er relevante for... 

  
(1) | 
Billedkunst, Børnehaveklassen, Dansk, Kristendomskundskab

Kan man være venner med en løve? Vejledning

Forfattere:
Louise Nabe-Nielsen
Udgiver:
Louise Nabe-Nielsen & Lho Høiris / Rum for Undren
Beskrivelse:

Vejledningen retter sig mod samtalebogen "Kan man være venner med løve? Samtalebog for små og store filosoffer." I vejledningen beskrives det, hvordan man kan filosofere med børn, hvilke læreplanstemaer og fagmål, der er relevante for arbej... 

 
(1) | 
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Matematik

Kluddermors Arbejdstavler

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

Kluddermors Arbejdstavler danner rammen om hele Forlaget Kluddermors læringssystem, som kaldes “Lær med Hænderne” og henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte... 

   
Børnehaveklassen, Matematik

Kluddermors Basismatematik I

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

I dette opgavehæfte arbejdes med tallene fra 1 –9. Eleverne skal lære at identificere de encifrede tal, skrive dem, sige dem højt, kende deres form og udseende, finde dem på en tallinje og vise dem med både tællestreger og mængder. Opgavehæftet er... 

  
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis

Kluddermors drejebøger IX

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

I dette materiale arbejdes med navneordenes regelmæssige flertalsformer. Ordene er illustreret vha. tekst og billeder, hvilket giver nye læsere en god hjælp til afkodning og tekstforståelse. Ved at læse og danne (dreje) de små sætninger præsenteres... 

  
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis

Kluddermors drejebøger VI

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

I materialet arbejdes med et udvalg af danske rimord, som er illustreret vha. tekst og billeder. Elever, som lige er begyndt at mestre kunsten at afkode flere fonemer i træk, kan vha. dette materiale øve korte ord på få bogstaver, samt rimordene, og... 

  
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis

Kluddermors drejebøger VII

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

I materialet arbejdes med et udvalg af danske rimord, som er illustreret vha. tekst og billeder. Elever, som lige er begyndt at mestre kunsten at afkode flere fonemer i træk, kan vha. dette materiale øve korte ord på få bogstaver, samt rimordene, og... 

  
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis

Kluddermors Drejebøger VIII

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

I dette materiale arbejdes med sammensatte ord, som er illustreret med både tekst og billeder. Eleverne kan vha. dette materiale øve sig i at sammensætte mindre betydningsbærende enheder til sammensatte ord og kan på denne måde få det første kendskab... 

  
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis

Kluddermors Drejebøger X

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

I dette materiale arbejdes med navneordenes uregelmæssige flertalsformer. Ordene er illustreret vha. tekst og billeder, hvilket giver nye læsere en god hjælp til afkodning og tekstforståelse. Ved at læse og danne (dreje) de små sætninger præsenteres... 

  
Børnehaveklassen, Matematik

Kluddermors Klemmeopgaver – tal og mængder

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

I disse klemmeopgaver arbejdes med tallene fra 1 – 9. Eleverne skal lære at identificere de encifrede tal, og kombinere dem med de rigtige mængder. Materialet understøtter elevernes matematisk-logiske tænkning og begyndende talforståelse. Målgru... 

  
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis

Kluddermors Klyngekort

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

I dette materiale arbejdes med konsonantklynger. Eleverne får her mulighed for at lydkategorisere og tilegne sig de nødvendige artikulationsfærdigheder, samtidig med at der arbejdes med den fonologiske opmærksomhed. Målgruppe Materialet henvend... 

  
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis

Kluddermors Lille Rimbog

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

Dette materiale er en del af Forlaget Kluddermors ”Grønne Serie”, hvor der arbejdes med udviklingen fra semifonetisk læser til lydbaseret læser. Elever, som lige er begyndt at mestre kunsten at afkode flere fonemer i træk, som f.eks. E-N og P-Å,... 

  
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis

Kluddermors Lydkursus III stavelser

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

I dette opgavehæfte arbejdes med stavelser. Ved at kende principperne for stavelsesdeling, får barnet det første kendskab til lydsegmentering. Forståelsen for, at ord kan deles op i mindre dele, er et essentielt punkt, når der arbejdes med den fonolo... 

  
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis

Kluddermors Lydkursus II – Sammensatte ord

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

I dette opgavehæfte skal eleverne selv danne sammensatte ord vha. vellignende billeder af de to rodmorfemer. Eleven lærer bl.a., at i et sammensat ord er det det sidste rodmorfem i ordet, der er vigtigst, da det er det sidste ord, der bærer ordets... 

  
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis

Kluddermors Lydkursus I – Rimord

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Beskrivelse:

I dette opgavehæfte arbejdes med rimord. Alle ord er repræsenteret vha. et billede, og der er altså ingen bogstaver eller skrevne ord, eleven skal læse. Der er derimod fokus på rimordenes fonemlyde og ordenes rimmakker. Arbejdet med ordenes rimdele...