• Du er her:
  • AMU
  • Transporterhvervet (TUR)

Transporterhvervet (TUR)

Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel (0)
Vintertjeneste (0)
Renovation (0)
Personbefordring med letbane (0)
Lager, terminal- og logistik (0)
Personbefordring med bybus og rutebil (8) Transportoptimering (0)
Særtransport (0)
Transport af levende dyr (0)
Tanktransport (0)
Vejgodstransport (25) National og international personbefordring med bus (4) Personbefordring med taxi (0)
Erhvervsfiskere (3) Transportarbejde i lufthavne (0)
Grundkompetence chauffør gods (3) Specialbefordring af personer (2) Mobilkran (4) Lastbilkran (4) Redning (1) Flytning og møbeltransport (0)
Havn og terminal (0)
Vis

Din søgning gav 126 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Formålet med kurset er: - at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser fagligt i elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods, -... 

  
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

Ajourføring af chauffører i offentlig

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring ogordninger for befordring af borgere med... 

  
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

AMU - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Forfattere:
Teknologisk Institut
Beskrivelse:

Formålet med projektet har været at gennemføre forsøg, der kan bidrage til planlægning og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelserne, så disse bliver mere attraktive og relevante for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder.  

  
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

Analyse af indsatsen over for kursister med læse-/skrivevanskeligheder

Udgiver:
Transporterhvervets UddannelsesRåd
Beskrivelse:

Projektets formål har dels være at udarbejde forslag til mulige forbedringer af indsatsen for målgruppen og at udarbejde en vejledning til skolerne, hvor gamle og nye tiltag beskrives. Deruodver er ambitionen, at denne vejledning til skolerne integre... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Arbejde i spor

Udgiver:
Transporterhvervets UddannelsesRåd
Beskrivelse:

 

  
Transporterhvervet (TUR)

Arbejdsmiljø for Gods og Bus (3.1)

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til ulykkesstatistik, trafik- og arbejdsulykkestyper (særligt hvor store køretøjer er indblandet) og de menneskelige og økonomiske følger af ulyk-ker medvirke til forebyggelse af ulykker i virksomheden.... 

  
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

Betjening af tankbilers udstyr

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren kan betjene tankenheder og deres udstyr (f.eks. tankbil eller hydrantdispensere). Deltageren kan gennemføre daglig klargøring og kontrol af tanknings enhed ud fra sit kendskab til tankningsenhedens opbygning og udstyr. Deltageren kan udfør... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Betjening af tankbilers udstyr

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren kan betjene tankenheder og deres udstyr (f.eks. tankbil eller hydrantdispensere). Deltageren kan gennemføre daglig klargøring og kontrol af tanknings enhed ud fra sit kendskab til tankningsenhedens opbygning og udstyr. Deltageren kan udfør... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Branchespecifik IT - godstog

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Branchespecifik IT – godstog - Deltageren kan anvende branchespecifik IT inden for klargøring af godstog herunder indrapportering og registrering af fejl og mangler samt graffiti. - Deltageren kan søge, aflæse og anvende relevante data fra jobrelev...