• Du er her:
  • Stx

Din søgning gav 131 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Dansk, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Historie, Spansk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog

111 variationer til undervisning

Forfattere:
Eva Pors
Beskrivelse:

En blog med ideer til en varieret undervisning i sprog og litteratur. Udgangspunktet er fagene dansk og engelsk, men flere af ideerne kan bruges i andre fag. Indlæggene dækker områder som differentiering, tekstanalyse, skriftlighed, glosespil/grammat... 

  
(4) | 
Almen studieforberedelse

Afsluttende opgave, IT-baseret undervisning

Forfattere:
Jacob Kjær Hansen, Steen Juhl Møller
Beskrivelse:

Opgaven er lavet i som en wiki (på http://wikispaces.com), hvor vi tegner et billede af vores opfattelse af IT og medier i fht. undervisningen i folkeskolen. 

  
(2) | 
Biologi, Kulturforståelse

Alkohol

Beskrivelse:

Denne side fokuserer på alkohol, som en del af ungdomskulturen, og skulle gerne være et start sted for undervisningen om alkohol i gymnasiet. 

  
(1) | 
Dansk

Almen Sprogforståelse og IT-kommunikation

Forfattere:
Peter Høymark & Olaf Jørs, Claus Rode Nielsen
Beskrivelse:

Brug af IT-kommunikation i faget Almen Sprogforståelse. Der gives bud på, hvordan kommunikationen elev og lærer og lærer og lærer imellem kan foregå via af et IT-forum som Groupcare Velegnet til: 1.g. 

  
Billedkunst, Dansk, Historie, Kulturforståelse, Psykologi, Samfundsfag

Arkitektur og rumforståelse

Forfattere:
Malene Zeberg Børresen
Beskrivelse:

Udgangspunktet for inspirationsmaterialet er sløjdfaget, men set i et bredt og tværfagligt perspektiv. Målet er på den ene side at gøre eleverne bevidste om arkitekturens rolle i en historisk og samfundsvidenskabelig kontekst. På den anden side at... 

  
(51) | 
Almen studieforberedelse, Astronomi, Fysik

Astro-gym.dk

Forfattere:
Michael Møller
Beskrivelse:

Materialer til brug i astronomi og i begrænset omfang til Fysik og AT. 

  
Almen studieforberedelse

AT 1 forløb

Udgiver:
Bornholms Gymnasium
Beskrivelse:

AT 1 forløb i fagene engelsk, musik og historie 

  
(2) | 
Almen studieforberedelse
Historie
Billedkunst

Billedanalyse og SmartBoard

Forfattere:
Per Jensen
Udgiver:
Bornholms Gymnasium
Beskrivelse:

Eksempel på anvendelse af SmartBoard og Smart Notebook i forbindelse med gennemgang af billedanalyse i billedkunstundervisningen.  

  
Almen studieforberedelse

Billedoverlejring i google earth

Forfattere:
Lars Ringgaard Christensen
Beskrivelse:

Viste du at det er muligt at hente kort fra Kort og Matrikelstyrelsens Kortforsyning og lægge dem ind som billedoverlejring i google earth? Se fx historiske kort direkte i google earth. Google earth kan bruges i mange fag. Det kræver at... 

  
(2) | 
Historie

Bombardementet af København i 1807

Beskrivelse:

I august-september 2007 "fejrede" København 200-året for det engelske bombardement af byen. Formålet med denne side har ikke været at henvise til materiale, der forventes at stå i bogkælderen eller på biblioteket på de enkelte skoler. Det... 

  
Fysik, Kemi, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb

Brintsamfundet og fremtidens energiressourcer

Udgiver:
Odense Katedralskole
Beskrivelse:

Med udgangspunkt i aktuelle tekster og aktuelle data begrundes behovet for at se på fremtidens energiressourcer. I forløbet ser vi på brintsamfundet som en mulig medspiller i forsøget på at løse nogle af disse ressourceproblemer. Omfang: 12 module... 

  
(2) | 
Historie

Byvandring i besættelsestidens Aalborg

Forfattere:
Inger Bladt, Arne Mølgaard
Udgiver:
Aalborg Historiske Museum
Beskrivelse:

Forslag til byvandring med fotos af de enkelte punkter. Turen går til steder for aktioner, mindetavler, gravsteder