Vis

Din søgning gav 17 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Didaktisk refleksion - når lærere sætter ord på egen praksis

Forfattere:
Lea Lund
Beskrivelse:

Fra forskning i læreres læring og kompetenceudvikling ved vi, at lærere tager deres egne erfaringer som studerende med sig ud i klasserummene, og disse indlejrede erfaringer kan være svære at ændre. De erfaringer er så dybt indlejret kropsligt og... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Inkluder mer’, bog med cd

Forfattere:
Michael Slot Pihl
Beskrivelse:

Sange med 2- eller 3 lige stemmer om emnet inklusion, som bl.a. er inspireret af ICDP (8 samspilstemaer), der er en måde at arbejde med relationskompetence på. Kort sagt er det sange om at skulle være her alle sammen på trods af forskelligheder.... 

 

Inkluder mer’, bog uden cd

Forfattere:
Michael Slot Pihl
Beskrivelse:

Sange med 2- eller 3 lige stemmer om emnet inklusion, som bl.a. er inspireret af ICDP (8 samspilstemaer), der er en måde at arbejde med relationskompetence på. Kort sagt er det sange om at skulle være her alle sammen på trods af forskelligheder.... 

 

Inklusion i klassen - udvikling af lærerkompetencer

Beskrivelse:

Se hvordan lærere underviser en elev med opmærksomhedsvanskelig-heder og få konkrete værktøjer, du kan bruge i din egen klasse. I filmen vejleder psykolog Lene Straarup, Center for ADHD, to lærere i pædagogisk didaktisk relationsarbejde, og vi ser,... 

  
Voksenuddannelser
Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Klasseledelse i erhvervsuddannelserne

Beskrivelse:

Klasseledelse i erhvervsuddannelserne behandler forskellige aspekter af klasseledelse i teorilokaler og på værksteder på erhvervsskolerne. Bogens artikler sætter fokus på emnerne: •Klasseledelse som undervisning •Værkstedet •Fællesskaber •Eleve... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Klasseledelse i praksis

Forfattere:
Nanna Paarup, Søs Rask Andresen
Beskrivelse:

'Klasseledelse i praksis' inspirerer, støtter, giver viden og helt konkrete værktøjer til den daglige praksis som lærer og leder. Bogen skaber fokus på at gøre mere af det, der virker, og på at justere og gøre noget andet, der hvor man kan... 

 
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Lærerens relationskompetence - kendetegn, betingelser og perspektiver

Forfattere:
Louise Klinge
Beskrivelse:

Børn og unges relation til deres lærere er altafgørende for deres skolegang, både personligt, socialt og fagligt, og for deres fremtid. Derfor synes det paradoksalt, at den studerende under læreruddannelsen og den praktiserende lærer i efteruddannels... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Arbejdskendskab - valgfag, Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Biologi, Byggeværksted, Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Engelsk, Filmkundskab - valgfag, Fransk, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Historie, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Idræt, Jordbrug, Kristendomskundskab, Madkundskab, Matematik, Medier - valgfag, Metal/motorværksted, Modersmålsundervisning, Musik, Musik - valgfag, Natur/teknologi, Naturfag, Produktudvikling og formgivning, Samfundsfag, Spansk - valgfag, Sundhed og sociale forhold, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Teknologi og kommunikation , Teknologiværksted, Tysk, Tysk - valgfag, Uddannelse og job, Virksomhedsfag
Hhx
Afsætning, Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Finansiering, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Informationsteknologi, Innovation, International økonomi, It

Læreres relationskompetence - tre synlige kendetegn

Forfattere:
Marianne Rasmussen Filmkompagniet
Beskrivelse:

Læreres relationskompetence fremmer børn og unges trivsel og udvikling - fagligt, socialt og personligt - og bidrager til, at en klasse kan blive et læringsfællesskab. De relationskompetente handlinger har tre synlige kendetegn, og Louise Klinge... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Pædagogikhåndbogen - Otte tilgange til pædagogik

Forfattere:
Hans Jørgen Kristensen, Per Fibæk Laursen
Beskrivelse:

Pædagogikhåndbogen beskriver pædagogikkens vidensområde gennem otte tilgange: Pædagogisk filosofi (hvad er det, skolen skal?) Pædagogisk sociologi (hvad er det, skolen gør?) Didaktik (planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning) Pæd... 

 

Relationskompetence

Forfattere:
Louise Klinge
Beskrivelse:

God undervisning handler ikke bare om faglighed, men også om relationer. Eleverne skal mærke, at lærerne er opmærksomme på dem og tager ansvar for den gode stemning i klassen. Det er forudsætningen for, at børn kan lære mest muligt og samtidig have...