Vis

Din søgning gav 15 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

46677 Murstensskaller og murstensmønster på isolering

Forfattere:
Finn Pedersen, EUCNord
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Deltagerne kan opsætte og fuge murstensskaller på udvendigt isolerede vægge, samt vælge den type pudssystem og fastgørelse af samme, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i henhold til kundekrav og producenternes anvisninger. Deltagerne kan... 

  
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende

Bogstavspil

Forfattere:
Anja Harms
Beskrivelse:

Abc spillet er en ny unik måde at lære bogstaverne på. Til hvert bogstav hører en illustration, som understøtter bogstavets form. På den måde får barnet hjælp til at huske i billeder. Med Abc spillet kan alle derfor lære det, der før syntes frygte... 

  
(1) | 
Grundskole
Dansk, Engelsk, Matematik
Hhx
Dansk, Engelsk, Matematik
Stx
Dansk, Engelsk, Matematik
Hf
Dansk, Engelsk, Matematik
Erhvervsuddannelser
Dansk, Engelsk, Matematik
Voksenuddannelser
Dansk, Engelsk, Matematik

EasyIQ ConnectAnywhere / EasyIQ Cloud

Udgiver:
Systemtech
Beskrivelse:

EasyIQ ConnectAnywhere / EasyIQ Cloud • UniLogin baseret integrations løsning til private og skolens maskiner (PC, MAC & iPad) • Adgang til at modtage og aflevere opgaver på fællesdrev • Løsningen giver nem SSO (Single Sign On) adgang til... 

  
Hhx
Informationsteknologi, It, Virksomhedsøkonomi
Htx
Informationsteknologi, Kommunikation/it, Teknologi
Stx
Erhvervsøkonomi
Voksenuddannelser
Edb
Mellemlange videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser

Excel 2010 kursushæfte - trin 1

Forfattere:
Open Learning
Udgiver:
Libris Media
Beskrivelse:

Hvis du gerne vil lære at arbejde med regneark i programmet Excel 2010, kan du tage de første skridt med dette hæfte. Hæftet indeholder syv kursuslektioner med øvelser, som du kan lave på din egen computer eller som led i et undervisningsforløb. G... 

 
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Håndtering af brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner

Forfattere:
NK Andersen, Byggetek/EUC-Midt, Schultz Grimstrup, Byggetek/EUC-Midt, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Deltagerne kan opsætte systemer for systematisk smøring, herunder logbog på maskinerne og kan udtage olieanalyser og vurdere den efterfølgende laboratorierapport med henblik på forebyggende vedligeholdelse. Og understøtter målet i følgende uddannel... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Lister - Finish ved indvendigt listearabejde

Forfattere:
Kim Poulsen, Byggetek/EUC-Midt
Beskrivelse:

Deltageren kan tilpasse og opsætte skyggelister, fodlister og gerigter. Opsætningen omhandler ind- og udvendige samlinger i vilkårlige vinkler. Arbejdet udføres under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri. Og underst... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Mosaikfliser på væg og gulv

Forfattere:
Lars Skibdahl Schmidt, EUC-Nord
Udgiver:
BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet understøtter 47138 Mosaikfliser på væg og gulv,hvorefter deltagerne kan opsætte/nedlægge mosaikfliser på vægge og gulve, herunder tildanne og anvende rette og krumme hjørneprofiler og kan med udgangspunkt i fagets normer og standarder... 

  
(1) | 
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Murstensskaller og murstensmønster på isolering

Forfattere:
Finn Pedersen, EUC Nord
Beskrivelse:

Deltagerne kan opsætte og fuge murstensskaller på udvendigt isolerede vægge, samt vælge den type pudssystem og fastgørelse af samme, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i henhold til kundekrav og producenternes anvisninger. Deltagerne kan... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Nedlæggelse og opsætning af natursten i bygninger

Forfattere:
Lars Skibdal Schmidt, Aalborg Tekniske Skole
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

UV-forløbet understøtter undervisningen i uddannelsen:44474 Nedlægning og opsætning af natursten i bygninger. Målet er, at deltagerne i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov kan nedlægge og opsætte naturste... 

  
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)

Praktik i læreruddannelsen

Forfattere:
Jette Worm Hansen
Udgiver:
Gyldendal Uddannelse
Beskrivelse:

Praktik i læreruddannelsen fører læseren gennem et sæt af frugtbare overvejelser, som lærerstuderende kan bruge, når de i deres praktikperioder skal omsætte teorier om skole-hjem-samarbejde, ledelse i klassen, undervisningsdifferentiering og -planlæg... 

 
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Præfabrikerede tryktelte på stilladskonstruktioner

Forfattere:
Per Klarskov Ingeman, AMU-Vest
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI
Beskrivelse:

Materialet understøtter opnåelse af målet i uddannelsen: 47747 Præfabrikerede tryktelte på stilladskonstruktioner, hvor efter deltagerne kan arbejde sikkert i eksplosive atmosfærer på baggrund af viden om drift, opsætning og afrigning af præfabrikere... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Skærmtegl - montering

Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet understøtter uddannelsesmål 44560, Skærmtegl - montering, hvorefter deltagerne i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov kan montere skærmtegl. Deltagerne kan i den forbindelse opsætte vindpa... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Udvendig isolering af bygninger - udførelse

Forfattere:
Paul Jepsen Andersen, Svendborg Erhvervsskole
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet understøtter uddannelsesmål nr 44558, Udvendig isolering af bygninger, hvorefter deltagerne i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov kan udføre udvendig isolering af bygninger. Deltagerne kan i... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Vådrum - fliser og klinker

Forfattere:
Lars Skibdal Schmidt, Aalborg Tekniske Skole
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet understøtter uddannelsesmål 44612, hvorefter deltagerne på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt i henhold til gældende regler for udførelse af vådrum kan opsætte/nedlægge almindelig forekommende fliser og klinker på vådrumssikred... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Vægbeklædning - Specielle funktioner og overflader

Forfattere:
Michael Kastrupsen, Svendborg Erhvervsskole, Torben Ahlmann Valsgard, TEC
Beskrivelse:

Materialet understøtter uddannelsesmål 48308 Vægbeklædning - Specielle funktioner og overflader, hvorefter deltagerne kan opsætte forskellige beklædningstyper med specielle funktioner, strukturer og overflader under hensyn til de særlige forhold, der...