Vis

Din søgning gav 31 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen

Forfattere:
Jesper Brandsager Iversen, EUC Nord, Lars Lundsgaard Andersen, EUC Nord
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI
Beskrivelse:

Materialet behandler emnet Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen og understøtter opnåelse af målet i uddannelsen: 47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen, hvorefter deltagerne ud fra viden om bygge- og anlægsmaterialers sammen... 

  
(4) | 
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

APV i små bygge- og anlægsvirksomheder

Forfattere:
Ulla Brund Jensen, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Eli Christensen, Aarhus Tech
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI
Beskrivelse:

Materialet skal understøtte 44871 Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirksomheder. Målbeskrivelsen lyder: Deltagerne kan som bygningsarbejdere på byggepladser, i forbindelse med udførelsen af håndværk og montering mv., som en integreret del... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen

Forfattere:
Ulla Brund Jensen, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Eli Christensen, Aarhus Tech
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI
Beskrivelse:

Materialet skal understøtte 40349 Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Formålet med uddannelsen er, at deltagerne i forbindelse med indretning og daglig drift af en byggeplads kan deltage i opgaver med henblik på at øge sikkerheden og... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Boringer på land - Borearbejde og prøvetagning v. jordforurening (MIljøboring) 2012

Forfattere:
Niels Schriver, Århus Tekniske Skole, Ole Silkjær, Århus Tekniske Skole
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet understøtter uddannelsesmål 40490, der har det formål, at deltagerne kan vælge og anvende den optimale boreteknik i relation til de geologiske forhold og forureningens karakter, således at forureningen ikke spredes yderligere ved borearbej... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Boringer på land - Maskinteknik

Forfattere:
Niels Sejr Schriver, Aarhus Tech
Udgiver:
BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet understøtter undervisningen i Boringer på land for brøndborere i emnet maskinteknik og opdateret i forhold til Håndbogen Makinteknik, der blev udgivet i 2004 af Miljøstyrelsen 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Boringer på land - Prøvetagning ved jordforurening

Forfattere:
Cand.Scient. Niels Sejr Schriver, Erhvervsakademi Aarhus
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet understøtter uddannelsesmål 40492 Boringer på land - Prøvetagning ved jordforurening, hvorefter deltagerne kan vælge og i praksis anvende den optimale boreteknik i relation til de geologiske forhold og forureningens karakter, således at... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Boringer på land - Regional geologi - Geologisk ekskursionsguide til region Midtjylland

Forfattere:
Ole Silkjær
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet er udarbejdet for at understøtte det uddannelsesmål 40488, som har til formål, at deltagerne efter kurset kan foretage praktisk identifikation og navngivning af den gennemgåede regions vigtigste geologiske lag fra kridt til i dag, ligesom... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Film: Boreteknikker - DTH-boring i Danienkalk

Forfattere:
Niels Sejr Schriver
Udgiver:
BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Filmen Boreteknikker - DTH-boring i Danienkalk understøtter uddannelsen i Boringer på land, specielt 44446 Bronger på land - Anvendt boreteknik, hvorefter deltagerne kan anvende almindelige og mere specielle boreteknikker, samt vælge og optimere... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

FILM: Boringer på land - Luft/Hæveboring

Forfattere:
Niels Sejr Schriver, Aarhus Tekniske Skole
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet består af en film, der viser processen omkring Luft/Hæveboring. Filmen har en varighed på ca. 55 minutter. Materialet understøtter, bl.a. 44446 Boringer på land - Anvendt boreteknik af 10 dages varighed, hvorefter deltagerne kan anvende... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

FILM: Styret underboring

Forfattere:
Niels Sejr Schriver, Aarhus Tech
Udgiver:
BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Filmen understøtter undervisningen i generel boreteknik. Når kloakrør skal nedlægges under private haver eller veje, som i forvejen indeholder strøm- og telefonkabler og evt. gasledninger, er styret underboring en attraktiv løsning. I filmen ”styret... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen

Forfattere:
Michael Nielsen. EUC-Nordvestsjælland
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Dette materiale understøtter uddannelsesmål 40899 Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen, hvorefter deltagerne tilegner sig en større viden om og opmærksomhed på kvaliteten i arbejdets udførelse dels i forhold til branchenormer og dels i forhol... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Geologi og grundvand - grundbog 1

Forfattere:
Ole Silkjær, Orbicon, Niels Sejr Schriver, Aarhus tekniske Skole, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Den er en håndbog for alle der udfører boringer på land: Geologer, ingeniører, brøndborere m.fl. Bogen er også undervisningsmateriale til Brøndboreruddannelsen – en uddannelse for alle der foretager boringer på land. I serien om udførelser af boringe... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Implementering af arbejdsmiljøpolitik i bygge- og anlægsvirksomheder

Forfattere:
Ulla Brund Jensen, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Eli Christensen, Aarhus Tech
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI
Beskrivelse:

Materialet skal understøtte 44872 Implementering af arbejdsmiljøpolitik i bygge- og anlægsvirksomheder, hvorefter deltagerne som bygningsarbejdere ud fra viden om virksomhedens sikkerhedspolitik kan medvirke til at sikre egen og andres sikkerhed og... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

IT i byggeprocessen - for udførende

Forfattere:
Jens Heldgaard, VIA-UC Horsens, Finn Ingwersen, VIA-UC Horsens
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet understøtter uddannelsesmål 40463 IT i byggeprocessen for udførende. Formålet med kurset er at opkvalificere deltagerne til at kunne anvende de nyeste IT-værktøjer i forbindelse med udførelse af byggeri, så de digitale muligheder ud-nytte...