Vis

Din søgning gav 44 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Håndværk og design, Modersmålsundervisning, Samfundsfag
Hhx
Dansk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Billedkunst, Dansk, Kulturforståelse, Samfundsfag
Hf
Dansk, Dansk som andetsprog, Samfundsfag

Danmark - et velfærdssamfund (Danmark - UNESCO Samling)

Udgiver:
Moesgaard Museum
Beskrivelse:

Hvad går dansk kultur ud på i 2013? Og kan det formidles gennem materielle genstande? Det giver to gymnasieklasser fra henholdsvis Tørring og Bjerringbro Gymnasier deres bud på med denne samling. Eleverne har selv indsamlet genstandene, taget... 

 
Grundskole
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag

Danmark som velfærdssamfund

Forfattere:
Torben M. Andersen
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Denne bog giver en bred introduktion til Danmark som velfærdssamfund. Samtidig behandles en række konkrete problemstillinger og behov for politiske prioriteringer. Danmark opfattes som et veludbygget velfærdssamfund – men hvad er et velfærdssamfu... 

 
Stx
Samfundsfag

Det danske velfærdssamfund

Forfattere:
Bent Greve
Udgiver:
Columbus
Beskrivelse:

Denne bog forsøger på et tværfagligt grundlag, at skabe indblik og forståelse for det danske velfærdssamfund i såvel national som international belysning, ligesom EU inddrages aktivt i fremstillingen. Bogen anvender såvel økonomiske, sociologiske... 

 
Grundskole
Historie, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Historie, Samfundsfag
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Et godt liv som gammel

Forfattere:
Marie Konge Nielsen
Udgiver:
Syddansk Universitetsforlag, ÆldreForum
Beskrivelse:

I denne forskningsrapport ses der nærmere på danskernes ønsker og forventninger til det gode liv som gammel. Undersøgelsen bygger på en række kvalitative interviews med udvalgte danskere i alderen 19-99 og med aldringsforskere, offentlige debattørere... 

   

Familien i dag

Forfattere:
Birthe Vejlgård Samelsen
Udgiver:
Gyldendal
Beskrivelse:

Familien i dag fortæller om levevilkårene i det senmoderne, individualistiske samfund. Bogen beskriver de sociale og kulturelle rammer om det moderne menneskes liv, og fokuserer især på samspillet mellem familie, udvikling og samfund. Bogen er... 

 
Grundskole
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Samfundsfag

Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft

Forfattere:
Marie Louise Schultz-Nielsen, Nina Smith, Søren Pedersen, Peder J. Pedersen
Udgiver:
Spektrum
Beskrivelse:

Udgivet af Rockwool Fondens Forskningsenhed. Er den nuværende skatte- og socialpolitik i stand til at håndtere den kommende aldring af arbejdsstyrken? Har ikke-vestlige indvandrer økonomiske incitamenter til at arbejde? Hvad betyder lønmobiliteten... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Gemt – eller glemt. Alle har ret til at være med

Forfattere:
Palle Simonsen, Trine Munk-Petersen
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Den tidligere konservative social- og finansminister, Palle Simonsen, er ikke imponeret over det moderne velfærdssamfunds evne til at tage hånd om samfundets udsatte. Tværtimod. I bestræbelserne på at tilgodese den brede middelklasse er de mest udsat... 

 
Stx
Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag

Generation Fucked Up

Beskrivelse:

En række unge giver i filmen deres bud på hvordan de forholder sig til at blive betegnet som Generation Fucked Up - og filmen sætter fokus på fire meget forskellige unge, der hver har deres egen tilgang til samfundet, politik og det demokratiske... 

  
Grundskole
Historie, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Historie, Samfundsfag
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Hjemmehjælpens historie. Idéer, holdninger, handlinger

Forfattere:
Jørn Henrik Petersen
Udgiver:
Syddansk Universitetsforlag, ÆldreForum
Beskrivelse:

Rapporten gennemgår udviklingen fra efterkrigstidens husmoderafløsning og de skiftende idéer, værdier og holdninger, der har præget udviklingen frem til nutidens praktiske og personlige hjælp efter serviceloven. Rapporten giver således - med hjemmehj... 

   
Grundskole
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Samfundsfag

Indvandrerne og arbejdsmarkedet. Mødet med det danske velfærdssamfund

Forfattere:
Gunnar Viby Mogensen, Poul Chr. Matthiessen
Udgiver:
Spektrum
Beskrivelse:

Udgivet af Rockwool Fondens Forskningsenhed. Illustreret. Hæftet. Kommenteret og vurderet af Ritt Bjerregaard og Bertel Haarder. Rockwool Fondens Forskningsenhed fremlægger her de seneste resultater om ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres... 

 
Stx
Historie, Religion, Samfundsfag
Hf
Historie, Kultur- og samfundsgruppe, Religion, Samfundsfag

Island – nordisk religion, historie og samfund

Forfattere:
Leif Nordberg
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Bogen fortæller i tre temaer – nordisk religion, historie og samfund – om Island fra vikingetiden og frem til i dag, hvor finanskrisen stadig sætter sit præg på det islandske samfund. Bogens første del beskæftiger sig med religion i vikingetiden –... 

 
Grundskole
Historie

Klar, parat, historie! Lærervejledning 7.kl. Netadgang

Forfattere:
Søren Hemmingsen, Hans Hostrup
Beskrivelse:

Denne bog er en lærervejledning til historieundervisningen i 7. klasse. IndholdLærervejledningen til Klar, parat, historie! Grundbog 7. kl. indledes med et kapitel, der giver en kort, men fyldestgørende oversigt over danmarkshistorien fra Stavnsbånde... 

 
Stx
Samfundsfag

Kommunalpolitik

Forfattere:
Bent Fischer-Nielsen
Udgiver:
Columbus
Beskrivelse:

Ny udgave med kommunalreformen og konsekvenserne af ny opgavefordeling og kommunesammenlægninger. Der er et nyt kapitel om vælgeradfærd og om kommunernes integration af udlændinge. Derudover nye afsnit om de lokale partiorganisationer, skattestop,... 

 
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Hf
Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag

LANDBETJENTEN PÅ STENBROEN

Forfattere:
Preben Lund
Beskrivelse:

Det er bagsiden af det danske velfærdssamfund, bogens fortæller, Rud Ellegaard, viser os i denne bog. Og han ved, hvad han taler om. I over 30 år har han som politimand færdedes blandt prostituerede, stofmisbrugere, narkopushere, psykisk syge,... 

 
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag
Voksenuddannelser
AVU

Liberalisme - En samfundsideologi

Forfattere:
Lasse Lehmann Saatterup
Beskrivelse:

Med film, billeder og animationer sætter bogen Liberalisme - en samfundsideologi fokus på klassisk liberalisme i et nutidigt perspektiv. Bogen indeholder kortfilm med relevante politikere og andre aktører, der forholder sig til liberalisme i praksis....