Din søgning gav 54 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Fysik/kemi

Anvendelse og evaluering af "Energi på lager"

Forfattere:
Pernille Troelsen, Niels Olsen
Beskrivelse:

Evaluering af det digitale læremiddel "Energi på Lager", som er gratis tilgængeligt på http://www.energi.case.dtu.dk/ 

  
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik

Bestemmelse af energiindhold i fødevarer

Forfattere:
Ole Bjerglund Pedersen
Beskrivelse:

Når der arbejdes med fødevarer er der en energiangivelse for den pågældende vare. For nogle elever er dette bare et tal. I denne enkle forsøgsopstilling kan der påvises af forskellige fødevarer har forskellige energiindhold. Opstillingen er kvalitat... 

  
(2) | 
Erhvervsuddannelser
Planlægning af uddannelse, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne

Bright Green Island

Forfattere:
Lars Vesløv
Beskrivelse:

På Bornholm har vi en vision - Bright Green Island - om at realisere et samfund, der er CO2 neutralt og selvforsynende med vedvarende energi. På Campus Bornholm ønsker vi aktivt at understøtte og videreudvikle denne vision. Grøn tankegang og grøn... 

  
Grundskole
Fysik/kemi

Brug af arbejdsrum til organisering af projektarbejde

Forfattere:
René Henriksen
Udgiver:
Bjerregrav skole
Beskrivelse:

Som et led i den naturvidenskabsfestivalen 2007, deltog Bjerregrav skole. Dette forløb er rettet mod eleverne i 7.-9.kl. og beskriver hvordan én af workshopsene under denne uge kunne udformes: Vands kemiske egenskaber Vand er en kemisk forbindel... 

  
(2) | 
Erhvervsuddannelser
Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Caseopgave: Energibehov og fodring af hund eller kat

Forfattere:
Dorte Windeløv
Beskrivelse:

Undervisning i ernæring af mindre husdyr (hund og kat), veterinærsygeplejerskeuddannelsen. Beregning af energibehov, vurdering af ernæringstilstand, energiindhold i foder, beregning af fodermængde, læsning af deklaration og brug af produktbøger 

  
(2) | 
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

Cleantech Integrator, Modul 1 og 2

Forfattere:
Bjarne Reidar Jørgensen, TEC
Beskrivelse:

Materiale til Modul 1 Energi- og Miljøpolitik samt til Modul 2 Energioptimering. I materialet indgår drejebøger/undervisningsplaner, elevopgaver samt målpinde for de valgfri specialefag. Nærværende materiale indgår i et samlet forløb af ialt fire... 

  
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

Cleantech Integrator, Modul 3E og 4E

Forfattere:
Bjarne Reidar Jørgensen, TEC, Ole Hanting, TEC, Peter Jacobsen, TEC
Beskrivelse:

Materiale til Modul 3E Systemteknik, El- og Energianlæg samt til Modul 4E Styring og Regulering på El-tekniske anlæg. I materialet indgår drejebøger/undervisningsplaner, elevopgaver samt målpinde for de valgfri specialefag. Nærværende materiale... 

  
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

Cleantech Integrator, Modul 3VS og 4VS

Forfattere:
Henrik Mortensen, TEC, Thomas Hjorth Johansen, TEC
Beskrivelse:

Materiale til Modul 3VS Systemteknik for Energianlæg samt til Modul 4VS Regulering af Energianlæg. I materialet indgår drejebøger/undervisningsplaner, elevopgaver samt målpinde for de valgfri specialefag. Nærværende materiale indgår i et samlet... 

  
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Bygge og anlæg (BAI), Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), Industriens arbejdsmarkedsuddannelser, Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU), Mejeri- og jordbrug (MJE), Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser, Service (SUS), Svejsning og fyringsteknik (IF & MI), Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer, Transporterhvervet (TUR), Træindustri (TE)
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Den praktiske klimavejleder

Forfattere:
Søren Beikes, EUC Nord, Kaj Borggren, Teknologisk Institut, Steen Elsborg, Læringsdrevet innovation
Beskrivelse:

Faglærerkurset Den praktiske klimavejleder har til formål at understøtte undervisningen inden for de klimaorienterede mål. Den deltagende faglærer kan, med udgangspunkt i AMU-mål, designe faglige og tværfaglige undervisnings- og uddannelsesforløb... 

  
AMU
Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU)

Diæter med energireduceret kost

Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen.
Beskrivelse:

Forslag og ideer til tilrettelæggelse af undervisning. Litteraturhenvisninger og nyttige links til yderligere materiale. 

  
AMU
Service (SUS)

El projekt

Forfattere:
Kim Erik Hansen
Beskrivelse:

Beregning af besparelser ved udskiftning af lyskildermed nye Lysstofrør,energibesparelser,sparepærer 

  
(1) | 
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

Energianalyse med brug af IT

Forfattere:
Charlotte Bisbjerg Nielsen, Skovsgaard Jesper , Petersen Rune
Beskrivelse:

Blended learning forløb for murer- og tømrerlever på hovedforløbene, hvor de skal tage billeder og opmåle egne huse, og dernæst vurdere husets energistatus. 

  
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

Energiberegning på bygninger

Forfattere:
Ole Nielsen
Beskrivelse:

Matrialet understøtter energiberegninger på bygninger, eleverne bruger matrialet som opslagsværk. 

  
AMU
Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Energiformer og forbrug

Forfattere:
Industriens Fællesudvalg
Beskrivelse:

Program og materiale til Procesfaglærerkonference 19. & 20. december 2011