Din søgning gav 168 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Dansk
Grundskole
Matematik

Fastfig til opgaveløsning i overbygningen

Forfattere:
Karen Mikkelsen
Beskrivelse:

FastFig er et dynamisk CAS-værktøj. Det er et program, der egner sig godt til opgaveløsning af mange typer herunder også til løsning af afgangsprøvesæt. Programmet gør det muligt at arbejde både med tekst og billeder i et online dokument. 

  
Grundskole
Matematik

Find funktionsforskrift med regressionsanalyse

Forfattere:
Ulla Espersen
Beskrivelse:

Et undervisningsforløb med fokus på at lære at bruge regressionsanalyse i GeoGebra til at finde en funktionsforskrift. Forløbet tager udgangspunkt i problemstillinger i hverdagssammenhænge. I forløbet anvendes screencastify som googleapp på PC eller... 

  

Flipboard - struktur på noter, websites mm

Forfattere:
Elizabeth Hansen
Beskrivelse:

Materiale, der er udviklet til lærernetværket. Indsamle relevante artikler, videoklip, billeder fra nettet. Systematisere og kategorisere fagligt stof i definerede over- og underemner. Forholde sig til og kommentere på andres arbejde 

  
Grundskole
Matematik

Flipped Classroom - Brøker

Forfattere:
Gitte Bøje Thrige
Beskrivelse:

Materialet er et format, der er udviklet til lærernetværket . Undervisningsformen er Flipped Classroom, hvor eleverne ser små film om addition og subtraktion af brøker. Eleverne lærer at bruge App'en "Explain everything", hvor de... 

  
Grundskole
Matematik

Flipped CLassroom - step one

Forfattere:
Bea Kaae Smit
Beskrivelse:

intro-videoer til dele af det faglige stof, som skal arbejde i stedet for de videoer der allerede ligger til materialet. Hele forløbet, bogens sider, opgaver og videoer bliver lagt i et MeeBook forløb. 

  
(2) | 
Grundskole
Matematik

Flytninger i planen med it og medier

Forfattere:
Ove Holm
Beskrivelse:

Materialet er et format, der er udviklet til lærernetværket. Fokus er på de tværgående it- og mediemål i form af de fire elevpositioner. 

  
Grundskole
Dansk

Fokus på faglig læsning

Forfattere:
Camilla Tolboe Leth
Beskrivelse:

Tværfagligt forløb i dansk og billedkunst, hvor der arbejdes med faglig læsning og elevfremstillinger i skoletube og kreative udstillinger i billedkunst 

  
Grundskole
Matematik

Forløb med regnehistorier

Forfattere:
Søren Andreasen
Beskrivelse:

Materialet er et format, der er udviklet til lærernetværket. Det er et forløb med regnehistorier til 4. årgang. 7-8 lektioner 

  
(3) | 
Grundskole
Matematik

Formler og regneark

Forfattere:
Klaus Gregersen
Beskrivelse:

Materialet er et format, der er udviklet til lærenetværket. Det er et lille forløb om formler, regneark og bevægelse i matematikundervisningen. 

  
(1) | 
Grundskole
Dansk
Grundskole
Dansk
Grundskole
Dansk

Fra Monomodal til multimodal - et it-kreativt forløb for 6. klasse

Forfattere:
Laila Manthey Främbs
Beskrivelse:

Med dette forløb lærer eleverne om multimodale tekster ved med udgangspunkt i en roman (monomodal tekst) at lave deres egen multimodale præsentation. De skal fx. lave billedcollager og soundtrack. Forløbet varer ca. 2 uger. Formatet er udarbejdet... 

  
(1) | 
Grundskole
Dansk

Frk Ignora forløb på ipad

Forfattere:
Kathrine Møller Meyer
Beskrivelse:

undervisningsforløb i 2.kl. til billedromanen Frøken Ignora lavet i BookCreater på Ipad. 

  
(1) | 

Funktioner

Forfattere:
Søren Lund, Jonas Juul Hansen
Beskrivelse:

Materialet består af 2 formater som er udviklet til Lærernetværket for it i matematik. Det ene format er et undervisningsforløb om funktioner, hvor man inddrager digitale programmer til enten iPad eller pc'er. Eleverne skal ved hjælp af disse...