Something Better to Come  

Forfattere:
Henrik Frahm Hansen, cand.pæd og didaktisk konsulent
Materialetype:
   
Indhold:
Lærervejledning, Prøver, opgaver og test, AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Filmkundskab - valgfag, Medier - valgfag, Samfundsfag
Stx
Dansk, Mediefag, Russisk, Samfundsfag
Hf
Dansk, Mediefag, Russisk, Samfundsfag
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
Danish Documentary

Something Better to Come er en dokumentarfilm fra 2015. I filmen følger vi pigen Yula fra hun er 10 til hun er 24 år. Hun bor på Europas største losseplads lidt uden for Moskva i Rusland sammen med sin mor og flere andre af Ruslands allerfattigste børn og voksne. Til filmen findes her undervisningsmateriale målrettet tværfagligt arbejde i fagene dansk og samfundsfag, men også historie og mediefag kan, med fordel, inddrages. NB.: filmen figurerer med en alternativ titel på filmcentralen: Børnene på Putins Losseplads 

Bogkortets ID
99239935
Dato for offentliggørelse
20. marts 2017
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Firefox, Chrome, Safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Varighed
1 timer 34 minutter
Sidetal
7 sider
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Skrivning (F.08.m)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Mediekundskab/medieteknik (F.55)
  • Samfundsfag (F.68)
  • Tværfaglige materialer
   • 8.- 10. klassetrin (F.81.d)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (G.08.l)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
  • Historie
   • Supplerende materiale, temaer (G.33.e)
   • Supplerende materiale, Verden (G.33.d)
  • Mediekundskab, medieteknik (G.55)
  • Samfundsfag (G.68)
Emneord
Rusland, Fattigdom, Samfund, Østeuropa, Film, Dokumentar
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
   • Filmkundskab - valgfag
   • Medier - valgfag
   • Samfundsfag
 • Hf
  • Dansk
  • Mediefag
  • Russisk
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Dansk
  • Mediefag
  • Russisk
  • Samfundsfag
Kommentar til brug i undervisningen
Se lærervejledning