Hent online materiale (0)

Kommentarer

Tjek.me  

Udgiver:
Knowmio ApS
Materialetype:
  
Indhold:
App, Interaktive tavler (IWB), Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Arbejdskendskab - valgfag, Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Biologi, Dansk, Engelsk, Filmkundskab - valgfag, Fransk, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Idræt, Iværksætter, Jordbrug, Kristendomskundskab, Madkundskab, Madkundskab - valgfag, Matematik, Medier - valgfag, Modersmålsundervisning, Musik, Musik - valgfag, Natur/teknologi, Naturfag, Produktudvikling og formgivning, Samfundsfag, Spansk - valgfag, Sundhed og sociale forhold, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Teknologi og kommunikation , Teknologiværksted, Tysk, Tysk - valgfag, Uddannelse og job, Virksomhedsfag
Klassetrin:
3.-10. kl.
Registreret af:
Knowmio ApS

Tjek.me - en webbaseret spil- og evalueringsplatform - sætter læring i spil på en ny, sjov og engagerende måde. Eleverne bliver optaget af egen læring, fordi en række kollektive spil synliggør målene for undervisningen, øger niveauet for læring trinvist og lægger op til at eleverne reflekterer over egen læring ved at skabe spil til deres klassekammerater. Eleverne får løbende feedback både direkte fra spillet, men også fra læreren via læringsrapporter, omkring ”hvor godt jeg er på vej og hvor jeg skal hen”. 

Bogkortets ID
98918427
Dato for offentliggørelse
27. februar 2017
Udgivelsesdato
22. februar 2017
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC, MAC, Chrome, MAC OSX, Windows 7, Windows 8, Winodws 8.1, Winodws 10, Chrome OS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Surface, Windows Tablet, Ipad, Iphone, Android tablet, Andriod Smartphone, Windows Phone 8, Windows Phone 10
Særlige krav til udstyr?
Ja: Smartboards eller Storskærme og Wifi
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Ja: CSV fil
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
Version 1.0
Pris (ekskl. moms) og vilkår
tjek.me er gratis i basisudgaven, som bl.a giver adgang til spil i klassen på alle platforme, editor til at skabe spil, forløb og tjeks,der passer til din undervisning og meget andet. Ønsker man læringsrapporter med bl.a indsigt i elevernes progression på fællesmål, egen undervisningseffekt og datavisualisering af elevens standpunkt i forhold til fælles mål, skal man købe en premium licens. Se licens og kursuspriser på http://www.knowmio.com/da/knowledgetjek/produkter/abonnementsplaner
Emneord
Progression, Læringsforbundet data, Synlig læring, Progressionsværktøj, Feedbacck, Undervisningseffekt, Effektmåling, Progressionspil, Gamification, Growth mindset, Spil, Data visualisering, Datadrevet læring, datadrevet undervisning, datadrevet læringsledelse
Klassetrin
3.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Almindelige indvandrersprog - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Arbejdskendskab - valgfag
   • Billedkunst
    • 3. - 5. klasse
   • Billedkunst - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Biologi
   • Dansk
    • 10. klasse
    • 3. - 4. klasse
    • 5. - 6. klasse
    • 7. - 9. klasse
   • Engelsk
   • Filmkundskab - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Fransk
    • 10. klasse
    • 5. - 7. klasse
    • 8. - 9. klasse
   • Fransk - valgfag
    • 7. - 9. klasse
   • Fysik/kemi
   • Geografi
   • Historie
   • Håndværk og design
   • Håndværk og design - valgfag
   • Idræt
   • Iværksætter
   • Jordbrug
   • Kristendomskundskab
   • Madkundskab
   • Madkundskab - valgfag
   • Matematik
   • Medier - valgfag
   • Modersmålsundervisning
    • 4. - 6. klasse
    • 7. - 9. klasse
   • Musik
    • 3. - 4. klasse
    • 5. - 6. klasse
   • Musik - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Natur/teknologi
    • 3. - 4. klasse
    • 5. - 6. klasse
   • Naturfag
   • Produktudvikling og formgivning
    • 10. klasse
   • Samfundsfag
   • Spansk - valgfag
   • Sundhed og sociale forhold
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
    • 4. - 6. klasse
    • 7. - 9. klasse
   • Teknologi og kommunikation
   • Teknologiværksted
   • Tysk
   • Tysk - valgfag
   • Uddannelse og job
    • 4.- 6. klasse
    • 7.- 9. klasse
   • Virksomhedsfag