Kommentarer

Indretning og vedligeholdelse af legepladser  

Serietitel:
Indretning og vedligeholdelse af legepladser
Forfattere:
Udgivet i samarbejde med SUS og Lis Ibsgaard
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
AMU
Service (SUS)
Registreret af:
SUS Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

© Undervisningsministeriet. Materialet er en revidering og udvidelse af hæftet: "Indretning og vedligeholdelse af legepladser" udviklet og er revideret og bearbejdet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Lis Ibsgaard. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af " legepladssikkerhed for ejendomsserviceteknikere", revideret sommeren 2015 for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Lis Ibsgaard. 

Bogkortets ID
91264739
Dato for offentliggørelse
20. november 2015
Udgivelsesdato
20. november 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
71 sider
Udgave/version
2. udgave
Emneord
Legepladser
Læringsmål
  • AMU
    • Service (SUS)
      • Ejendomsservice