Kommentarer

Feltarbejde. Antropologisk metode i gymnasiet  

Forfattere:
Kasper Pape Helligsøe, Malthe Barnkob Lehrmann, Line Beck
Udgiver:
Lindhardt & Ringhof Uddannelse
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Htx
Innovation
Stx
Almen studieforberedelse, Dansk, Engelsk, Filosofi, Historie, Innovation, Kulturforståelse, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Spansk
Hf
Innovation, Kultur- og samfundsgruppe
Registreret af:
Alinea

Med denne bog i hånden kan elever selv formulere og gennemføre feltprojekter. Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan antropologiske feltarbejdsmetoder kan bruges til at få indsigt i kulturelle forhold i bred forstand: mennesker i samspil med deres sociale og fysiske omgivelser. Undervejs bliver eleverne trænet i at formulere egnede undersøgelsesspørgsmål og at anvende metoderne gennem sjove og overskuelige observations- og analyseopgaver. Ved at integrere feltarbejde i undervisningen skabes et alternativt læringsmiljø med fokus på det praktiske fremfor det boglige. I bogen præsenteres 12 forskellige temaer, der kan fungere som inspiration på studieturen eller ved undersøgelser i nærområdet. For hvert tema gives vejledende eksempler på, hvordan et feltprojekt kan se ud, og konkrete anvisninger på, hvilke gymnasiefag feltprojektet egner sig til. 

Bogkortets ID
88767737
Dato for offentliggørelse
10. august 2015
Udgivelsesdato
17. maj 2015
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
192 s.
Udgave/version
1.udgave, 1. oplag
ISBN
9788770666497
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (G.56)
  • Tværfaglige materialer
   • Højere trin (G.81.e)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
180,00 kr.
Emneord
feltarbejde, innovation, flerfaglig, metode, projekt, SRP, studieture, antropologi,
Læringsmål
 • Hf
  • Innovation
   • C niveau
  • Kultur- og samfundsgruppe
 • Htx
  • Innovation
   • C niveau
 • Stx
  • Almen studieforberedelse
  • Dansk
  • Engelsk
  • Filosofi
  • Historie
  • Innovation
  • Kulturforståelse
  • Naturgeografi
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag
  • Spansk