Skoledu.dk – Din matematikportal  

Udgiver:
Skoledu.dk
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold), Grundbøger og systemer, Aktiviteter - laborativt materiale, Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Klassetrin:
1.-9. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Skoledu ApS

Skoledu er en digitalt matematikportal, som virker på både PC, Mac og iPad. Målet med Skoledu er at udnytte det digitale medies potentiale på nye måder. Dette gøres blandt andet gennem nye typer af interaktive opgaver og værktøjer, som er bygget på Geogebras interaktive software. De nye opgaver og værktøjer bringer nye interaktive muligheder i spil og gør matematikken mere intuitiv og visuel. Opgavernes interaktive muligheder inviterer eleverne til at demonstrere og argumentere for deres forskellige forståelser. Herved dannes grundlag for en undervisning, hvor forskellighed, dialog og kreativitet betragtes som vigtige veje til læring. Værktøjerne består af forskellige interaktive redskaber og simuleringer, som ikke indeholder arbejdsspørgsmål. Det er eksempelvis interaktive kasser i 3D, taltavler, mønter og kuglerammer. I lærervejledningen beskrives, hvordan værktøjerne kan indgå i sammenhæng med opgaverne, men de kan også anvendes i sammenhænge, som ikke har tilknytning til Skoledu. Øvrige funktioner:Blog til hver klasse, Lærervejledninger, Aflevering af opgaver, Evalueringsredskaber, Oplæsning, Sende beskeder. Emner 1.-3.klasse: Tal og rækkefølge, Flere tal, Plus, Minus, Multiplikation, Division, Former og figurer, Mønstre, Måling, Rumfang, Brøker og decimaltal, Sandsynlighed. Emner 4.-6.klasse: Gange og division, Addition Subtraktion, Tal, Brøker, Procent, Mønstre, Forhold, Koordinatsystemet, Plangeometri, Rumfang, Ligninger, Funktioner, Sandsynlighed, Statistik, Tiden, Tegning. Emner 7.-9.klasse: Plangeometri, Statistik, Geometrisk tegning, Tal, Funktioner, Placering og flytning, Måling, Ligninger og algebra. 

Bogkortets ID
53266578
Dato for offentliggørelse
24. november 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC, Chromebook og bærbar på alle gængse styresystemer
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik, ikke-boglige materialer
   • Geometri (F.53.d)
   • Måling (F.53.e)
   • Simple tællematerialer (F.53.a)
   • Sortering og ordning (F.53.g)
   • Statistik og sandsynlighedsregning (F.53.f)
   • Systematiserede tælle/regnematerialer (F.53.b)
   • Træningsmaterialer til regning (F.53.c)
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (F.52.a)
   • Supplerende materiale (F.52.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
900,- pr. år pr. klasse. En klasse eller et hold med mere end 28 elever betragtes som to klasser. Kortere abonnementsperioder på ned til en måned og længere perioder til op til 3 år kan købes ved at rette henvendelse. Brugerne må benytte deres logins overalt.
Emneord
Matematik, Interaktive opgaver, Træning, Opgaver, Indskoling, Mellemtrin, Multiplikation, Division, Plus og minus, Sandsynlighed, Brøker, Rumfang, Ligninger, Funktioner, Procent, Decimaltal, Koordinatsystem, Statistik, Geometrisk tegning, Algebra, Udskoling, Placering og flytning, Måling, Plangeometri, Kompetencer, Undersøg
Klassetrin
1.-9. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om egenskaber ved figurer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om geometriske egenskaber ved enkle rumlige figurer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om geometriske egenskaber ved plane figurer (vejledende mål)
       • Eleven kan kategorisere figurer (vejledende mål)
       • Eleven kan kategorisere plane figurer efter geometriske egenskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan opdage sammenhænge mellem plane og enkle rumlige figurer (vejledende mål)
      • Måling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om længde, tid og vægt (vejledende mål)
       • Eleven har viden om måleenheder for areal (vejledende mål)
       • Eleven har viden om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive længde, tid og vægt (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal (vejledende mål)
      • Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om angivelse af placeringer i gitternet (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive objekters placering i forhold til hinanden (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive positioner i et gitternet (vejledende mål)
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om konkrete materialer og redskaber (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkle hjælpemidler til tegning, beregning og undersøgelse (vejledende mål)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle fagord og begreber (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om forskellige former for uformelle skriftlige noter og tegninger (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkle fagord og begreber mundtligt og skriftligt (vejledende mål)
       • Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik (vejledende mål)
       • Eleven kan vise sin matematiske tænkning med uformelle skriftlige noter og tegninger (vejledende mål)
      • Modellering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhænge mellem matematiske resultater og enkle hverdagssituationer (vejledende mål)
       • Eleven kan tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik (vejledende mål)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle strategier til matematisk problemløsning (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kendetegn ved undersøgende arbejde (vejledende mål)
       • Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer (vejledende mål)
       • Eleven kan løse enkle matematiske problemer (vejledende mål)
      • Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer (vejledende mål)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kendetegn ved matematiske spørgsmål og svar (vejledende mål)
       • Eleven kan besvare og stille matematiske spørgsmål (vejledende mål)
       • Eleven kan give og følge uformelle matematiske forklaringer (vejledende mål)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
      • Sandsynlighed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om chancebegrebet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om chanceeksperimenter (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke chancestørrelse ud fra eksperimenter (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke intuitive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil (vejledende mål)
      • Statistik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, herunder med regneark (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tabeller og enkle diagrammer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med forskellige typer data (vejledende mål)
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
      • Algebra (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle figur- og talmønstre (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive systemer i figur- og talmønstre (vejledende mål)
       • Eleven kan opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem størrelser (vejledende mål)
       • Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre (vejledende mål)
      • Regnestrategier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal (vejledende mål)
       • Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om strategier til multiplikation og division (vejledende mål)
       • Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal (vejledende mål)
       • Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal (vejledende mål)
       • Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal (vejledende mål)
      • Tal (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle decimaltal og brøker (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle naturlige tal (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge (vejledende mål)
       • Eleven kan genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer (vejledende mål)
    • 4. - 6. klasse
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagord og begreber (vejledende mål)
       • Eleven har viden om formål og struktur i tekster med og om matematik (vejledende mål)
       • Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt og skriftligt (vejledende mål)
       • Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik (vejledende mål)
      • Modellering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle matematiske modeller (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkle matematiske modeller (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser (vejledende mål)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forskellige strategier til matematisk problemløsning, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning (vejledende mål)
       • Eleven kan opstille og løse matematiske problemer (vejledende mål)
      • Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hverdagssproglige oversættelser af regneudtryk (vejledende mål)
       • Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med matematiske symboler (vejledende mål)
       • Eleven kan oversætte regneudtryk til hverdagssprog (vejledende mål)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til udvikling og efterprøvning af hypoteser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende arbejde med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser (vejledende mål)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder
      • Sandsynlighed (obligatorisk område)
      • Statistik (obligatorisk område)
    • 7. - 9. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk ): Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler (vejledende mål)
       • Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation (vejledende mål)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om afsender og modtager forhold i faglig kommunikation (vejledende mål)
       • Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog (vejledende mål)
       • Eleven har viden om informationssøgning og vurdering af kilder (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision (vejledende mål)
       • Eleven kan kritisk søge matematisk information, herunder med digitale medier (vejledende mål)
      • Modellering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kriterier til vurdering af matematiske modeller (vejledende mål)
       • Eleven har viden om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen (vejledende mål)
       • Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model (vejledende mål)
       • Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere matematiske modeller (vejledende mål)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om problemløsningsprocesser (vejledende mål)
       • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere problemløsningsprocesser (vejledende mål)
      • Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
       • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation (vejledende mål)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle matematiske beviser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om forskel på generaliserede matematiske resultater og resultater, der gælder i enkelttilfælde (vejledende mål)
       • Eleven har viden om hypoteser, definitioner og sætninger (vejledende mål)
       • Eleven kan skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer (vejledende mål)
       • Eleven kan skelne mellem hypoteser, definitioner, og sætninger (vejledende mål)
       • Eleven kan udvikle og vurdere matematiske ræsonnementer, herunder med inddragelse af digitale værktøjer (vejledende mål)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser