Hent online materiale (0)

Kommentarer

10 Finger Online  

Serietitel:
Mikro Værkstedets Aftaler
Forfattere:
MV-Nordic
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog, Grundbøger og systemer, Software (fagligt indhold), Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk
Klassetrin:
0.-5. kl.
Registreret af:
Vitec MV A/S

Helt nyt indhold og nu på internettet! Lær at bruge tastatur – og bliv bedre til at læse og skrive.. Når de mindste elever skal i gang med skriftsproget, er det vigtigt, at de får de bedste betingelser at starte på. 10Finger tilbyder en vej ind i skriftsproget, hvor sproget mærkes, mens det indlæres. Læse- og skrivetræning med alle sanser: I 10Finger skabes forbindelse mellem sproget og dine sanser. Du rører ved bogstaverne på tastaturet, ser bogstavernes farver på skærmen og hører bogstavernes navn og lyd. Bogstaverne optræder i hele sætninger og illustrerede tekster, så arbejdet med sprogets mindste dele sker i meningsfulde omgivelser. Læs mere i Jytte Jordals artikel: Om brug af 10Finger-programmet i arbejdet med læsning og skriftlig fremstilling. Blindskrift som sidegevinst: Mens du mærker sproget i 10Finger, lærer du også at bruge et tastatur. Når du har været alle øvelserne igennem, behersker du blindskrift efter 10-fingersystemet på et vist niveau. Features: - Øvelser og kurser - Oplæsning af bogstavlyd og -navn - Oplæsning af ord og sætning - Log - Diplom Om programmet: Pædagogikken bag 10Finger: 10Finger tilbyder en alternativ vej ind i skriftsprogets verden. Vejen går gennem sanserne. Programmet bygger på en idé om at involvere flere sanser og forskellige intelligenser i indlæringen. Når du arbejder med 10Finger, knyttes hver finger til én farve og én lyd ad gangen. I takt med at ordene og sætningerne bliver skrevet, læses det hele op, så forståelsen er med hele vejen.. Du kan både mærke, høre og se, hvad du skriver på computerens tastatur. Tastaturet: Når du åbner 10Finger, vises et tastatur på skærmen. Det, du foretager dig på det rigtige tastatur, gengives på skærmtastaturet. Formen og farven kan ændres på skærmtastaturet. Bryd tastaturet op, få vist tasterne med store eller små bogstaver eller med en kombination af begge tegn, og farvelæg tasterne efter den finger, de betjenes af. Mulighederne er mange. Det gælder om at give skærmtastaturet det udseende, der gør afstanden fra fingerspids til bogstavforståelse så kort som muligt. Hurtigskrivning med tastatur: 10Finger tager udgangspunkt i computerens tastatur og er som sådan også et program til tastaturtræning. Kurserne er systematisk opbygget med en klar progression, så du langsomt, men sikkert bliver fortrolig med de bevægelsesmønstre, der skal gøre dig til hurtigskriver ved et tastatur. I tilgift til det systematiske arbejde ved tasterne opbygger du et kendskab til typiske bogstavkombinationer, der både gør dig til en bedre læser og staver. Skriv dig til læsning At børn kan skrive sig til læselyst er en af grundtankerne hos den norske læseforsker Arne Trageton, der anser skrivning på computeren for mindst lige så velegnet til at stimulere indlæringen af skriftsprog som læsebogen. 10Finger lærer eleverne om bogstaver og bogstavsammensætninger, mens de øver sig på tastaturet. Du kan altså bruge 10Finger, hvis du – i Arne Tragetons tradition - vil gå fra læse- og skriveindlæring til skrive- og læseindlæring. 

Bogkortets ID
42428182
Dato for offentliggørelse
28. juni 2012
Udgivelsesdato
28. juni 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows PC, XP til 7, MAC, Mountain Lion
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad og Adroid
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
IE, Chroome, Firefox og Safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
Internetudgave 1.0
ISBN
87-91291-61-5
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Skrivning (F.08.m)
   • Specialundervisning (F.08.r)
   • Sproglære (F.08.j)
   • Stavetræning (F.08.k)
  • Dansk som andetsprog
   • Grammatik/skriftlig fremstilling (F.09.c)
 • Specialundervisning
  • Dansk
   • Auditiv perception (S.07.a)
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (S.07.g)
   • Læse-/stavekurser og evalueringsmaterialer (S.07.u)
   • Ordindlæring/ordtræning (S.07.h)
   • Skriftlige aktiviteter (S.07.i)
   • Sproglig træning og begrebsindlæring (S.07.f)
   • Taktil perception (S.07.b)
   • Visuel perception (S.07.c)
   • Øje-hånd koordination, motorisk træning (S.07.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Ring til vores salgsafdeling på telefon 65 91 80 22 eller send en mail til salg@mv-nordic.dk, hvis du har spørgsmål til priser eller ønsker at købe.
Emneord
blindskrift, læse, skrive, Trageton, At skrive soig til læsning, taktil, kinestetisk, multimodal, multi-modal, øre, syn, øjne, farver, lyd, tale, egne øvelser
Klassetrin
0.-5. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
      • It og digitale medier (obligatorisk område)
       • Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog (vejledende mål)
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier (vejledende mål)
      • Skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven kan eksperimentere med at skrive små tekster (vejledende mål)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord og sætningsdannelse (vejledende mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
      • Håndskrift og layout (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bogstavers skriveveje og tastaturets opbygning (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge enkle funktioner i tekstbehandling (vejledende mål)
       • Eleven kan skrive små og store bogstaver i håndskrift og på tastatur (vejledende mål)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
    • 3. - 4. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
      • Håndskrift og layout (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om effektive skriveteknikker (vejledende mål)
       • Eleven kan skrive med en læselig og sammenbundet håndskrift og på tastatur (vejledende mål)