Kommentarer

...I skal fortælle det... En bog om Holocaust i Europa 1933-45.  

Forfattere:
Paul A. Levine, Stéphane Bruchfeld
Udgiver:
Dansk Institut for Internationale Studier
Materialetype:
  
Indhold:
Frilæsning
Målgruppe:
Stx
Dansk, Historie, Samfundsfag, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
Dansk Institut for Internationale Studier

Hvordan bliver det ufattelige virkelighed? Folkedrab, jødiske ghettoer og børn som forsøgsdyr er langt fra danske skoleelevers hverdag. Men med dette materiale kan lærerne give de ældste klasser i folkeskolen en større viden om Holocaust og de mange problemstillinger, der knytter sig til folkedrab. Bogen forsøger at give et billede af, hvad mennesker er i stand til at gøre mod andre mennesker, når demokratiets verden bryder sammen og erstattes af hadets og voldens ideologi. Undervisningsmaterialet er en dansk bearbejdning af den svenske bog “…Om detta må ni berätta…” om Holocaust og nazisternes forfølgelser i Europa 1933-45. Materialet henvender sig primært til elever i folkeskolens ældste klasser, men kan også bruges i undervisningen på gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Bogens 11 kapitler introducerer eleverne til mange forskellige sider af Holocaust: Eleverne kan læse om jødernes liv i ghettoerne, om rædslerne på de lange deportationer og til sidst i koncentrationslejrene. Samtidig giver bogen et billede af baggrunden for Holocaust, tiden op til Anden Verdenskrig og forfølgelsen af Europas jøder og andre af nazisternes ofre. Bogen er illustreret med tidslinjer, fotografier og tegninger og har en ordliste, som forklarer svære ord. I denne danske oversættelse er der desuden tilføjet et kapitel om Danmark og Holocaust. Her fortælles blandt andet om den danske flygtningepolitik under Anden Verdenskrig og om redningen af de danske jøder til Sverige i oktober 1943.  

Bogkortets ID
421567
Dato for offentliggørelse
22. marts 2007
Udgivelsesdato
27. januar 2005
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Oversat og bearbejdet af Silvia Goldbaum Tarabini
Omfang
92 sider
Udgave/version
1/1
ISBN
978-87-7605-052-8
DK5
94.41
FAUST
25627148
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Bogen er gratis. Bogen kan bestilles i gruppesæt af 5 eksemplarer eller enkeltvis hos: Dansk Institut for Internationale Studier Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier Telefon: 32 69 89 37 Klassesæt kan rekvireres ved henvendelse til undervisningscentralerne.
Emneord
Holocaust, jøder, roma/sinti, Anden verdenskrig , historie, sigøjnere, koncentrationslejre, den 2. verdenskrig, nazisme, jødeforfølgelse, forfølgelse
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
 • Stx
  • Dansk
  • Historie
  • Samfundsfag
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog