Kommentarer

Idébank til åbent værksted i rengøringsuddannelsen, rengøringsservice  

Udgiver:
Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
AMU
Service (SUS)
Registreret af:
SUS- Serviceerhvervenes Uddannelses Sekretariat

Idébanken er primært udviklet til brug indenfor åbent værksted, om end værktøjet også kan bruges i andre sammenhænge. Den består af et værktøj og indhold i værktøjet. Indholdet er undervisningsidéer til 12 uddannelser indenfor rengøring under Serviceerhvervenes EUU. For hver uddannelse er er to eller flere pakker som lærer og deltager i samarbejde kan vælge imellem. En pakke svarer til et uddannelsesforløb. Nogle pakker består af mange, små opgaver der tilsammen sikrer at uddannelsens mål nås. Andre pakker har kun få, men ganske omfattende, nærmest temati-ske opgaver, hvor deltagerne når samme mål. I sidste tilfælde er deltagerne i større udstrækning med til at lægge indhold og arbejdsgang i uddannelsen. På værktøjssiden bygger Idébanken på Den dynamiske Vidensbank som blev udviklet til det davæ-rende Metalindustriens Brancheudvalg. Med Idébanken er der bl.a. kommet elevstatistik til, som gør det muligt for den enkelte deltager at markere de opgaver som er gennemført. Efterfølgende kan læ-reren godkende deltagernes opgave. Dermed åbnes der mulighed for at give deltagerne opgaver der omfatter bløde kvalifikationer, hvilket er et vigtigt element indenfor rengøring. I lærerprogrammet kan læreren løbende følge status i alle deltagergrupper og dermed få en fornem-melse af hvor lang fremme holdet er - en information som ellers kan være tidsrøvende at få i åbent værksteds sammenhænge. I den første udgave er der opgaver til 12 uddannelser indenfor rengøring. Som værktøj åbner Idé-banken imidlertid mulighed for at den enkelte faglærer selv kan lægge materiale ind. 

Bogkortets ID
4096
Dato for offentliggørelse
8. august 2006
Udgivelsesdato
1. juli 2001
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Samlet filstørrelse
123.8 MB
Systemkrav
Lydkort og højtalere, ellers intet specielt.
Sprog
Dansk
Emneord
Rengøring
Læringsmål
  • AMU
    • Service (SUS)
      • Rengøringsservice