Kommuniker relationsskabende  

Forfattere:
Mette Lund, Mikael Grinda Rasmussen
Udgiver:
Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
AMU
Service (SUS)
Registreret af:
SUS- Serviceerhvervenes Uddannelses Sekretariat

"Kommuniker relationsskabende" er et deltagermateriale som kan understøtte undervisningen i uddannelsen "Beboerrelationer i hverdagen, ejendomsservice". Indeholder en teoretisk gennemgang af kommunikationsbegreber samt forskellige typer cases hvor teorien anvendes. 

Bogkortets ID
25914227
Dato for offentliggørelse
5. januar 2011
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Kommunikation
Læringsmål
  • AMU
    • Service (SUS)
      • Ejendomsservice