APV i små bygge- og anlægsvirksomheder  

Forfattere:
Ulla Brund Jensen, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Eli Christensen, Aarhus Tech
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Lærervejledning, Materialekasse
Målgruppe:
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Registreret af:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Materialet skal understøtte 44871 Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirksomheder. Målbeskrivelsen lyder: Deltagerne kan som bygningsarbejdere på byggepladser, i forbindelse med udførelsen af håndværk og montering mv., som en integreret del af deres daglige arbejde, varetage lovpligtige opgaver inden for arbejdsmiljølovens område vedr. sikkerheds- og sundhedsforhold i mindre bygge- og anlægsvirksomheder. Deltagerne kan medvirke i forbindelse med etablering af byggepladsens sikkerhedsorganisation og udarbejdelse og vedligeholdelse af APV/arbejdspladsvurderinger på byggepladsen. Deltagerne kan, med baggrund i de særlige produktionsforhold i bygge- og anlægsbranchen så som hyppig nyetablering af produktionsanlæg, forskellige former for arbejdsorganisering og skiftende arbejdspladser, omstille sig og overskue nye arbejdsvilkår, og udføre det påkrævede sikkerhedsarbejde som en del af bygningsarbejdet. Deltagerne kan varetage koordineringsopgaver i overensstemmelse med de krav der stilles til underentreprenørernes medvirken i overholdelsen af ”Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed”, herunder samarbejde med byggeledere og andre virksomheder i byggeprojekter. Deltagerne kan planlægge arbejdsmiljøindsatsen i arbejdsopgaverne under hensyn til byggeprojekters tidsplaner, økonomi og kvalitet. Deltagerne kan vurdere konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger ud fra den eksisterende APV, herunder vurdere og vælge arbejdsmetoder, der minimerer eller fjerner arbejdsmiljørisici.  

Bogkortets ID
19894431
Dato for offentliggørelse
7. april 2010
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Samlet filstørrelse
12.19 MB
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
© Undervisningsministeriet, marts 2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Eli Christensen og mediegrafikere på Aarhus Tech og Ulla Brund Jensen, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg”, Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af Brætspil til arbejdsmiljøuddannelser udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Eli Christensen og Ulla Brund Jensen.
Emneord
APV, Bygge og anlæg, Arbejdsmiljø
Læringsmål
 • AMU
  • Bygge og anlæg (BAI)
   • Affaldsdeponering
   • Anlægsarbejder
   • Anlægskonstruktioner og råhuse
   • Anvendelse af entreprenørmateriel
   • Aptering af bygninger mv.
   • Asfaltbelægninger
   • Beton- og montagebyggeri
   • Boringer på land og jordbundsundersøgelser
   • Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer
   • Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer
   • Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv.
   • Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
   • Industriel fremstilling af betonvarer/-elementer
   • Isolering af tekniske anlæg
   • Kloakering
   • Konstruktion og montage med glas og aluminium
   • Maling og overfladebehandling af bygninger m.v.
   • Nedrivning og affaldshåndtering
   • Projektering, sagsbeh., reg. og teknisk salg
   • Spildevandsbehandling
   • Stilladsmontage
   • Tagbelægning
   • Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier
   • Vejbygning og belægninger