Kommentarer

Undervisning af to sprogede i rengøringsbranchen  

Serietitel:
Undervisning af to sprogede i rengøringsbranchen
Udgiver:
Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat i samarbejde med Frede Skov Andersen, AMU Nordjylland
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
AMU
Service (SUS)
Registreret af:
SUS- Serviceerhvervenes Uddannelses Sekretariat

Dette materiale er tænkt som inspiration til undervisning af tosprogede elever i arbejdsmarkedsuddannelserne inden for rengøringsområdet. Det baserer sig på erfaringer, som vi gennem årene har opbygget på AMU Nordjylland i Aalborg via undervisning i særligt tilrettelagte forløb for tosprogede deltagere. Materialet indeholder lister med ord og udtryk, som relaterer sig til AMU-uddannelsen: Grundlæggende erhvervsrengøring, opdelt på følgende emner: • Arbejdsteknik • Rengøringsmidler og overflader • Redskaber og maskiner • Personlig planlægning og rengøringsplaner • Hygiejne • Sikkerhed Desuden indeholder materialet overvejelser omkring forforståelse og gråzonesprog, som er vigtige begreber, når det gælder undervisning af tosprogede deltagere. Ved en sprogtest kan man afgøre, om en person har de sproglige forudsætninger for at deltage i ordinære arbejdsmarkedsuddannelser eller, om vedkommende vil have behov for et særligt forløb for tosprogede. Undervisningsministeriet har udgivet inspirationsmateriale til sprogtest, som bl.a. omfatter rengøringsbranchen. Se: http://pub.uvm.dk/2006/sprogtest/  

Bogkortets ID
18963608
Dato for offentliggørelse
26. januar 2010
Udgivelsesdato
26. januar 2010
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
60
Samlet filstørrelse
841.47 kB
Sprog
Dansk
Læringsmål
  • AMU
    • Service (SUS)
      • Rengøringsservice