Kommentarer

Matematikhuset  

Forfattere:
Lene Christensen, Else Marie Kristiansen
Udgiver:
MV-Nordic
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning, Grundbøger og systemer, Software (fagligt indhold), Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Klassetrin:
1.-9. kl.
Registreret af:
MV-Nordic A/S

Matematikhuset bugner af matematikopgaver til elever på alle folkeskolens klassetrin. Bag dørene i alle Matematihusets rum venter opgaver på at blive løst af elever med matematikkundskaber på tre niveauer: yngste trin, mellemtrin eller ældste trin. Geometrirummet og Øverummet: Bag de første to døre gemmer sig Geometrirummet og Øverummet - indrettet med reoler fuld af opgavebøger, som eleverne frit kan arbejde med. Reolerne i disse to rum indeholder ikke færre end 304 bøger, fordelt på 46 forskellige faglige områder. Opgaverummet: Opgaverummet indeholder reoler med opgaver, som læren har tildelt eleverne. Her findes også 'Tænkeboksen', med opgaver, som eleven selv har gemt til senere brug. Det gælder for alle opgaver, at eleven får besked, om han/hun har regnet rigtigt eller forkert med det samme, og det virker motiverende på regnelysten. Spillerummet: I spillerummet skal eleverne løse opgaverne ved at navigere en orm rundt på skærmen, så den 'æder' de rigtige svar. Spillet er webbaseret (linket findes i installationsprogrammet på Skole Aftale+), og eleven kan dermed konkurrere mod både sig selv og andre elever i hele landet. Der lægges løbende nye opgaver ind i det webbaserede spil. Støtte ved hjælp af oplæsning og hjælpetekster: Svage læsefærdigheder er ingen hindring for, at eleven kan arbejde i Matematikhuset og derved forbedre sine matematikkundskaber, for alle opgaver i Matematikhuset kan blive læst op. Hjemmearbejde til eleverne: Læreren kan stille opgaver efter eget valg til eleverne, og elevernes arbejde vil blive logget. Efterfølgende kan læreren se og udskrive en rapport over elevens arbejde. Eleven kan også arbejde med opgaverne derhjemme og efterfølgende indlæse resultatet på skolens server. Herfra har læreren mulighed for at se en rapport over det hjemmearbejde, eleven har udført. Individualiserede tests: Læreren har mulighed for at lave en test til hele klassen eller grupper af elever. 

Bogkortets ID
1304743
Dato for offentliggørelse
27. juni 2008
Udgivelsesdato
12. juni 2008
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows XP, Windows Vista eller Windows 7
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Desktopsoftware
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
1.0
ISBN
978-87-91291-44-9
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik, ikke-boglige materialer
   • Geometri (F.53.d)
   • Måling (F.53.e)
   • Simple tællematerialer (F.53.a)
   • Sortering og ordning (F.53.g)
   • Strategiske spil (F.53.h)
   • Træningsmaterialer til regning (F.53.c)
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (F.52.a)
   • Supplerende materiale (F.52.b)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Matematikhuset sælges ikke længere. Hvis din skole abonnerer på Skole Aftale+ kan du stadig downloade programmet. Bemærk: Vi lukker ned for download og support af programmet den 31. juli 2016.
Emneord
Matematik, Grafisk, Grafik, Opgaverum, Øverum, Geometrirum, Spillerum, Læreplaner, Tale, Oplæsning, læsesvage
Klassetrin
1.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling: Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge
      • Geometrisk tegning
      • Måling
      • Placeringer og flytninger
     • Matematiske kompetencer: Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
      • Problembehandling
     • Statistik og sandsynlighed: Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
      • Sandsynlighed
      • Statistik
     • Tal og algebra: Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
      • Algebra
      • Regnestrategier
    • 4. - 6. klasse
     • Geometri og måling: Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge
      • Geometrisk tegning
      • Måling
      • Placeringer og flytninger
     • Matematiske kompetencer: Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
      • Problembehandling
     • Statistik og sandsynlighed: Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder
      • Sandsynlighed
      • Statistik
     • Tal og algebra: Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger
      • Algebra
      • Regnestrategier
      • Tal
    • 7. - 9. klasse
     • Geometri og måling: Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge
      • Geometrisk tegning
      • Måling
      • Placeringer og flytninger
     • Matematiske kompetencer: Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
      • Problembehandling
     • Statistik og sandsynlighed: Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
      • Sandsynlighed
      • Statistik
     • Tal og algebra: Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser
      • Formler og algebraiske udtryk
      • Funktioner
      • Ligninger
      • Regnestrategier
      • Tal