Kluddermors Bamsetog  

Serietitel:
Forlaget Kluddermors "Lilla Serie"
Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Materialetype:
  
Indhold:
Kopimateriale, Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis
Klassetrin:
0.-3. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Forlaget Kluddermor

”Kluddermors Bamsetog” giver et grundlæggende kendskab til et udvalg af de mest almindelige over– og underbegreber, samt farver og højtider og kan med fordel anvendes i arbejdet med den sproglige opmærksomhed. Barnet bør opfordres til at sætte ord på de ting det vælger, og evt. også forklare, hvordan tingene hænger sammen, hvad de bruges til/eller hvor dyrene bor etc. Formål med materialet Dette materiale er en del af ”Forlaget Kluddermors Førskolepakke”, som ligeledes kan købes hos Bubbleminds.dk. Pakken understøtter den sproglige opmærksomhed og den matematisk-logiske tænkning via struktureret samtale og finmotoriske røre-gøreaktiviteter. ”Førskolepakken” indeholder i alt 35 skoleforberedende aktiviteter til mange timers leg og læring for de ældste børnehavebørn og de alleryngste skolebørn. Målgruppe Materialet henvender sig til de ældste børnehavebørn, samt 0. klasse, specialundervisningen og dansk som andetsprog. Det er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre børnegrupper med behov for ekstra støtte. Anvendelse Print ud, laminér og klip de 10 x 12 billedkort ud. Sæt velcro bag på billedkortene og ovenover hver togvogn, så de to dele hæfter til hinanden. Lad børnene selv sætte billedkortene rigtigt på ved at tænke i overbegreber etc. Materialet kan bruges igen og igen. Materialet er på 23 sider, heraf 20 opgavesider. 

Bogkortets ID
119354946
Dato for offentliggørelse
11. februar 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kan downloades for 40 kr. på bubbleminds.dk. Betaling via EAN eller alm. betalingskort.
Emneord
børn med særlige behov, farver, forlaget kluddermor, førskole, højtiderne, indskolingen, kluddermor, kommunikation, overbegreber, sproglig opmærksomhed, struktureret samtale, taleundervisning, velcro
Klassetrin
0.-3. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå enkle tekster
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet henvender sig til elever i indskolingen, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller eneundervisning af elever med forskellige udfordringer i forhold til sproglig opmærksomhed.