Hent online materiale (0)

Kommentarer

Samf på B (2. udg.)  

Forfattere:
Victor Bjørnstrup, Oliver Boserup Skov, Tobias Matthiesen
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Stx
Samfundsfag
Registreret af:
Forlaget Columbus

Denne 2. udgave af ’Samf På B’ er blevet tilrettet, så den lever op til de nye læreplaner for samfundsfag. Her er der blandt andet tilføjet et afsnit om ligestilling, en introduktion til begrebet om medborgerskab samt et afsnit om velfærdsstatens udfordringer. Hertil er der foretaget en gennemgribende opdatering af bogens empiri. Vi har naturligvis holdt os for øje, at bogens succesrige koncept er velbevaret, hvorfor bogen formulerer det samfundsfaglige kernestof kort og præcist, og ikke mindst i øjenhøjde med eleverne. Fester, medier og arbejde optager en stor del af elevernes tid, hvorfor vi har set det som en mission at prøve at udvikle en bog, der inviterer og motiverer eleverne til, i deres sparsomme fritid, at læse samfundsfagslektien. En grundsten i konceptet er tanken om såkaldte mundrette bidder, hvor eleverne skal læse fire til syv sider som lektie til hvert undervisningsmodul frem for det dobbelte. Selvom eleverne skal læse mindre, er kernestoffet i højsædet og leveret på en kort og interessant facon; for eksempel starter hvert kapitel med en begrundelse for, hvorfor man skal læse lektien og hvad det kan bruges til, og afsluttes med de såkaldte fede ord. 

Bogkortets ID
114942491
Dato for offentliggørelse
28. august 2018
Udgivelsesdato
28. august 2018
Antal bogkortvisninger
94
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Underviser
Udgave/version
2. udg, 1. oplag
ISBN
978-87-7970-451-0
Emneord
mundtlig eksamen, identitet, individ, samfund, sociale medier, social ulighed, kultur, politik, magt, EU, medier, menneskerettigheder, ideologi, velfærd, partier, vælgere, Minerva, økonomi, BNP, offentlig sektor, globalisering
Læringsmål
  • Stx
    • Samfundsfag
      • B niveau