Kommentarer

ABACUS 6. kl. midt i matematikken - Elevbog  

Serietitel:
Abacus i Matematikkens Univers
Forfattere:
Connie Nielsen, Elisabeth Tang
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer, Engangsmateriale
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Registreret af:
Forlaget Matematik Aps

ABACUS midt i matematikken, Elevbog til 6. klasse er en fortsættelse af systemet fra 5. klasse, "ABACUS, på opdagelse". Materialet er i overensstemmelse med de nye Fælles Mål. Materialet til sjette klasse består af en analog Elevbog, en Opgavebog og en Lærervejledning. Elevbogen består af syv temaer. Der findes en digital udgave med tilsvarende syv temaer. Både den analoge udgave såvel som den digitale udgave udgør selvstændige læringsforløb, der fuldt ud er dækkende for pensum til 6. klassetrin. De to udgaver overlapper, komplementer og supplerer hinanden på arbejdsmåder samt hensigten med at udvikle elevernes matematiske kompetencer og viden om stofområderne. Det er lærerens valg, at udvælge de forløb til eleverne, der i det enkelte tilfælde synes bedst. De matematikfaglige stofområder, der hører til 4. – 6. årgang, bliver behandlet digitalt i en samling Faglige Emner, som kan hentes på gratis på www.dkmat.dk Elevbogen er en engangsbog, hvor der både er sider til samtale og sider med opgaver. Hvert tema indledes med et opslag, som er beregnet til samtaler om temaets matematiske indhold. Disse sider er indgangen til arbejdet med de enkelte temaer. De syv temaer i den analoge udgave er: 1. Tivoli 2. Genbrug 3. Talnørder 4. Regn med vand 5. Penge 6. Spejderlejr 7. Verden 

Bogkortets ID
114591906
Dato for offentliggørelse
10. august 2018
Udgivelsesdato
1. august 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktører
Marikka Andreasen, Gert B. Nielsen
Sidetal
92 sider
Udgave/version
1
ISBN
978-87-92526-25-9
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (F.52.a)
   • Supplerende materiale (F.52.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 85,00 eksklusiv moms.
Emneord
frekvens, omdrejningsvinkel, spejling, simulering, kombinatorik, sandynlighed, parallelforskydning, statistik, pindediagram, mindsteværdi, deskriptor, hypotese, potens, primfaktor, polyeder, cylinder, cirkeldiagram, regneark, moms, formel, 3D, Målestokforhold, pi, gennemsnit, hydrotermfigur, pyramide
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 4. - 6. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
      • Geometriske egenskaber og sammenhænge (obligatorisk område)
      • Geometrisk tegning (obligatorisk område)
      • Måling (obligatorisk område)
      • Placeringer og flytninger (obligatorisk område)
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
      • Hjælpemidler (obligatorisk område)
      • Kommunikation (obligatorisk område)
      • Modellering (obligatorisk område)
      • Problembehandling (obligatorisk område)
      • Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
      • Ræsonnement og tankegang (obligatorisk område)
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder
      • Sandsynlighed (obligatorisk område)
      • Statistik (obligatorisk område)
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger
      • Algebra (obligatorisk område)
      • Regnestrategier (obligatorisk område)
Kommentar til brug i undervisningen
Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.