Kommentarer

Alfabet-rim  

Forfattere:
Grete Wiemann Borregaard
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk
Klassetrin:
0.-1. kl.
Registreret af:
Dansklærerforeningens Forlag

Alfabet-rim er udarbejdet med henblik på træning af alfabetet og de enkelte bogstavers navne, former og lyde. Bogen præsenterer et kort rim for hvert af alfabetets 29 bogstaver, og rimene indeholder ord, som de fleste indskolingsbørn kender betydningen af. Alle rim er illustrerede, hvilket hjælper eleverne til at omsætte teksten til et konkret indhold. I illustrationerne kan der desuden ledes efter flere ord, der begynder med bogstavlyden. Dette giver ekstra mulighed for at træne de enkelte bogstavers lyde. Rimene kan synges på melodier fra fem kendte børnesange. Ved at synge rimene på en kendt melodi, kan eleverne hurtigt lære teksten udenad. På denne måde bliver eleverne også opmærksomme på ord, som de ikke nødvendigvis kan lydere sig frem til, selv om de kan alle bogstaverne. Bagerst i bogen er et lærerhenvendt afsnit, hvori der gives konkrete ideer til arbejdet med alfabet-rimene. 

Bogkortets ID
111802825
Dato for offentliggørelse
12. april 2018
Udgivelsesdato
23. april 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Lisa Marie Henderseon
Illustrator
Gunhild Rød
Omfang
48
Udgave/version
1. udgave
ISBN
9788772110349
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (F.07.g)
  • Dansk
   • Stavetræning (F.08.k)
Emneord
Alfabet, Rim, Bogstaver, Læsning, Træning
Klassetrin
0.-1. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse