Kommentarer

Verdens naturfag - Biologi  

Serietitel:
Verdens naturfag
Forfattere:
Charlotte Lerche, Peer S. Daubjerg, Bettina Brandt, Lene Beck Mikkelsen
Udgiver:
Gyldendal
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Biologi
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

Verdens Naturfag - biologi er et nyt biologi-system til grundskolen. I samme system udkommer Verdens Naturfag - fysik/kemi og Verdens Naturfag - Geografi. Systemet er kendetegnet ved •Spændende faglige tekster med flotte illustrationer •Udarbejdet efter gældende færdigheds- og vidensmål •Arbejder med naturfagenes forskellighed og fællesnævnere •Fællesfaglige fokusområder •Masser af elevaktiviteter •Præcis og målrettet lærervejledning med eksempler på læringsmål og tegn på læring Verdens Naturfag - biologi handler om dig og din hverdag. Det handler om at styrke din viden, dine færdigheder og dine kompetencer. Derfor skal du bl.a. lære om, hvordan de tre naturfag biologi, geografi og fysik/kemi hænger sammen. Du skal også lære at undersøge naturfaglige fænomener og få svar. Det kan du gøre ved at udføre forskellige undersøgelser, anvende og vurdere modeller samt forklare og kommunikere om sammenhænge mellem naturfagene og din omverden. I denne bog kan du læse om: •Hvad er biologi •Livet på land •Det sunde liv •Krop og motion •Mikroorganismer og fødevarer •Anvendelse af naturen •Havet Verdens naturfag – biologi er beregnet til undervisningen i 7.-9. klasse. Systemet består af: •En analog grundbog •En digital i-bog inklusiv fællesfaglige fokusområder •Lærervejledning •Digitale kopiark Alt sammen på verdensnaturfag.gyldendal.dk 

Bogkortets ID
111231421
Dato for offentliggørelse
13. marts 2018
Udgivelsesdato
9. februar 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
176 sider
Udgave/version
1. udagve
ISBN
9788702193961
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 195,-
Emneord
Naturfag, Biologi
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
  • Grundskole
    • Fag (Forenklede Fælles Mål)
      • Biologi
        • 7. - 9. klasse