Redskaber til den gode undervisning (didaktik)  

Forfattere:
Katarina Held
Materialetype:
  
Indhold:
Pædagogiske indlæg/artikler
Målgruppe:
Hhx
Afsætning, Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Innovation
Htx
Biologi, Byggeri og energi, Dansk, Samfundsfag
Stx
Almen sprogforståelse, Dansk, Erhvervsøkonomi, Retorik
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Kontor, handel og forretningsservice, Kvalitetsarbejde, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pædagogik og didaktik, Teknologi, byggeri og transport
Voksenuddannelser
AVU, Dansk, Dansk som andetsprog
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
Katarina Held

Redskaberne kan bruges som inspiration og tjekliste i forbindelse med planlægning af undervisningen. De består af: A. De 13 didaktiske spørgsmål (fx hvem skal undervises i hvad og hvordan?) B. De 5 motivationsformer illustreret. C. De 6 niveauer for viden og evaluering af viden. D. 9 undervisnings- og arbejdsformer illustreret og forklaret. E. Forløbsstrukturer, eksempler på start, midte, slut F. Variationsformer (hukommelser, intelligenser, lokalet, bevægelser, konkurrencer og grupper) Redskaberne blev brug på en konference for undervisere og ledere på kombineret ungdomsuddannelse nov. 2017. Tegningerne er af torbentegner.dk 

Bogkortets ID
111175461
Dato for offentliggørelse
18. april 2018
Antal bogkortvisninger
445
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Underviser
Emneord
Didaktik, Didaktiske spørgsmål, Motivation, Variation i undervisningen, Undervisningsformer, Arbejdsformer, Projektarbejde, Case, Rollespil, Innovation, De mange intelligenser, De mange hukommelser, Bevægelse i undervisningen, Konkurrencer i undervisningen, Gruppearbejde
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • AMU
  • AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog
   • Historie
   • Matematik
   • Naturvidenskab
   • Samfundsfag
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Afsætning
   • Arbejdsmiljø
   • Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
   • Biologi
   • Dansk
   • Design
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
   • Kontor, handel og forretningsservice
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
   • Teknologi, byggeri og transport
  • På tværs
   • Kvalitetsarbejde
   • Pædagogik og didaktik
    • Øvrige
 • Hhx
  • Afsætning
  • Dansk
  • Engelsk
  • Erhvervsret
  • Innovation
 • Htx
  • Biologi
  • Byggeri og energi
  • Dansk
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Almen sprogforståelse
  • Dansk
  • Erhvervsøkonomi
  • Retorik