Kommentarer

Alle kan flippe  

Serietitel:
Ej serie L&R Uddannelse
Forfattere:
Olav Lyndrup, Jacob Munter, Anders Bugge Vegger, Helle Dahl Rasmussen, Roland Hachmann, Tony Søndergaard Andersen, Anne Mette Lundstrøm, Martin Ingemann, Martin Krag Rasmussen, Claus Olesen, Sisse Fromholt Olesen, Thomas Dahlslykke Sarbo, Claus Michelsen, Mette Brusgaard, Per Nordby Jensen, Sune Weile, Peter Teglhøj, Thor Langgård, Peder Petersen, Ane Qvortrup, Anja Mandal Jensen, Regina Olsen, Rasmus Kragh Wendelboe, Peter Olsen, Andreas Kubsch, Peter Holmboe
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Erhvervsuddannelser
Engelsk
Voksenuddannelser
AVU, Engelsk
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Denne antologi er et resultat af et toårigt udviklingsprojekt om Flipped Learning baseret på et samarbejde mellem IT-Center Fyn og Region Syddanmark. Deltagerne i projektet underviser på STX, HF & VUC samt SOSU-uddannelsen i en bred fagrække og havde som mål at undersøge: Hvilke muligheder for undervisningsdifferentiering og ændrede læringsaktiviteter giver Flipped Learning? Hvordan bidrager Flipped Learning til at variere undervisningen samt engagere eleverne, lade dem arbejde selvstændigt og fastholde dem i uddannelsen? I hvilket omfang forbedrer læringsvideoer elevernes læring? Erfaringerne med at omsætte disse mål i praksis præsenteres med denne bog. I 20 artikler inviterer en række engagerede undervisere læseren ind i klasseværelset og deler deres Flipped Learning baserede undervisningsforløb samt deres refleksioner over elevernes læring. Artiklerne anlægger forskellige perspektiver på Flipped Learning erfaringerne, så både almendidaktiske, fagspecifikke, teknologiske, teoretiske og organisatoriske vinkler bliver udforsket. Antologien viser, hvordan man med Flipped Learning kan tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der opfordrer og inviterer eleverne til selvstændigt arbejde og dialog med det faglige indhold. Ud fra en pragmatisk tilgang giver bogen konkret inspiration til alle - både lærere og ledere i hele undervisningssektoren - med interesse for udvikling af en undervisning med inddragelse af læringsteknologi. Alle kan flippe! 

Bogkortets ID
110613547
Dato for offentliggørelse
16. februar 2018
Udgivelsesdato
27. august 2016
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Kathrine Storm
Sidetal
200 sider
Udgave/version
1
ISBN
9788770667470
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
Pris (ekskl. moms) og vilkår
250
Emneord
alle kan flippe
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Engelsk
  • Engelsk
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Engelsk
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
 • Hf
  • Engelsk
 • Hhx
  • Engelsk
 • Htx
  • Engelsk
 • Stx
  • Engelsk