Format 1, Evalueringshæfte  

Serietitel:
Format
Forfattere:
Nina Winther Arnt, Lone Anesen, Janus Madsen
Materialetype:
 
Indhold:
Engangsmateriale
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Dette evalueringshæfte er et engangshæfte til brug i matematikundervisningen i 1. klasse og er udarbejdet med afsæt i den nye Format 1, Elevbog/Web. Evalueringen er digitaliseret Når I har købt Format 1 Lærervejledning/Web og et klassesæt af Format 1 Elevbog/Web, får I adgang til MitFormat.dk. Her kan eleverne som noget nyt udfylde evalueringen digitalt og læreren kan få et hurtigt overblik over elevernes fremskridt, samt hvilke områder, der skal arbejdes mere på. Evalueringshæfte med fremadrettet evaluering til hvert kapitelFor at kunne undervise eleverne med udgangspunkt i deres aktuelle faglige niveau, er det vigtigt at finde frem til hvad de allerede kan, og hvad de har behov for at arbejde mere med. Til det formål, er der udarbejdet et evalueringshæfte, som består af to korte færdighedsevalueringer til hvert kapitel i elevbogen og en begrebsevaluering til hvert andet kapitel. Format 1, Evalueringshæfte egner sig godt som redskab til skole-hjem-samtaler og udarbejdelsen af elevplaner. Evaluering af færdighederFærdighedsevalueringerne er struktureret, så de giver et billede af elevernes faglige niveau. Med udgangspunkt heri henvises der i evalueringshæftet til, hvilke værksteder det er relevante for eleverne at fordybe sig i. Evaluering af begreberBegrebsevalueringerne er udformet som en kontrolleret tegniagttagelsesopgave (KTI) og består af mere åbne opgaver, der giver et indblik i elevernes begrebsforståelse. Har du bog, har du web!I 1. klasse kan evalueringen som noget nyt også tilgås digitalt på MitFormat.dk ved køb af klassesæt Evalueringerne rettes automatisk og henviser eleven til det værksted, som svarer til elevens niveau. Facitliste og evalueringsvejledning til evalueringshæftet findes på format.alinea.dk. 

Bogkortets ID
110556007
Dato for offentliggørelse
14. februar 2018
Udgivelsesdato
1. august 2017
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Malene Schott Christensen
Illustrator
Pernille Mühlbach
Sidetal
24 sider
Udgave/version
2
ISBN
9788723523129
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Matematik
 • Folkeskolen
  • Matematik
 • Gymnasiale uddannelser
  • Matematik
 • Specialundervisning
  • Matematik
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (V.52.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
23
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal