Hent online materiale (0)

Kommentarer

Børnene på silkevejen  

Forfattere:
Katrine Vinther Scheibel
Udgiver:
Filmcentralen
Materialetype:
   
Indhold:
Lærervejledning, Kopimateriale, AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Historie, Samfundsfag
Klassetrin:
4.-10. kl.
Registreret af:
Pedersen & Co. Aps

5 film á 20 min. om børn fra lande med tilknytning til Asiens historiske silkevejen samt samt 15 elevark og 2 overordnede temaer. Materialet er udarbejdet til historie, dansk og samfundsfag, og giver bud på, hvordan filmene kan bruges i undervisningen på mellemtrinnet og udskolingen. Blandt andet ved at inddrage konteksten, det vil sige hvad det er for et land og sted børnene bor? Filmen ”Akrobat” kan også bruges i idræt. Filmen ”Musik i blodet” kan også bruges i musik. 

Bogkortets ID
109797812
Dato for offentliggørelse
11. januar 2018
Udgivelsesdato
11. januar 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: bør fungere på alle nyere med god internetforbindelse
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: bør fungere på alle nyere med god internetforbindelse
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
safari, firefox, chrome og andre
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Instruktør
Jens Pedersen
Anden bidragyder
Producent Pedersen & Co.
Varighed
1 timer 50 minutter
Omfang
15 elevark samt 2 overordnede temaer, beskrivelse af relevans for 'Fælles Mål' mv.
Emneord
Mellemtrin, udskoling, Dansk, Historie, Samfundsfag, Mongoliet, Kirgisistan, Nepal, Indien, Bangladesh, Silkevejen, Film
Klassetrin
4.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 10. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om temaers universelle gyldighed (vejledende mål)
       • Eleven kan opleve tekster som meningsfulde for eget liv og en øget omverdensforståelse (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven kan gennemføre en indsigtsfuld analyse af en tekst (vejledende mål)
      • Vurdering (obligatorisk område)
       • eleven kan selvstændigt og reflekteret vurdere en tekst ud fra egne og andres fortolkninger og blive bevidst om handlemuligheder (vejledende mål)
    • 5. - 6. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven kan sammenfatte sin fortolkning (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fortællertyper (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge fortællerpositioner (vejledende mål)
      • Vurdering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om måder at vurdere tekster på i forhold til deres samtid (vejledende mål)
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om synopse, manuskript og storyboard (vejledende mål)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på internettet (vejledende mål)
      • Planlægning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fremstillingsprocesser (vejledende mål)
       • Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre (vejledende mål)
   • Historie
    • 5. - 6. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie (vejledende mål)
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven kan begrunde valg af historiske scenarier til at få indsigt i samfundsforhold i fortiden (vejledende mål)
       • Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden (vejledende mål)
      • Konstruktion og historiske fortællinger (obligatorisk område)
       • Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie (vejledende mål)
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder (vejledende mål)
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed (vejledende mål)
       • Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling (vejledende mål)
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske scenariers funktion (vejledende mål)
       • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
   • Samfundsfag
    • 10. klasse
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
      • Kultur (obligatorisk område)
       • Eleven kan diskutere kulturs betydning for individ og samfund (vejledende mål)
      • Social differentiering (obligatorisk område)
       • Eleven kan diskutere problemstillinger vedrørende social differentiering (vejledende mål)
    • 8. - 9. klasse
     • Samfundsfaglige metoder (obligatorisk): Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
      • Informationssøgning (obligatorisk område)
       • Eleven kan finde relevante kilder (vejledende mål)
      • Undersøgelsesmetoder (obligatorisk område)
       • Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger (vejledende mål)
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
      • Kultur (obligatorisk område)
       • Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper (vejledende mål)
      • Social differentiering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om beskrivelse og måling af social lighed og ulighed (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering (vejledende mål)
      • Socialisering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om socialisering (vejledende mål)
       • Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet er forsøgt designet, så det er enkelt at bruge, og uden at man som underviser skal bruge store ressourcer på forberedelse.