"Jeg vidste ikke, havearbejde kunne være politisk!" – En undersøgelse af det pædagogiske og didaktiske arbejde med uddannelse for bæredygtig udvikling på højskolelinjen Grøn Guerilla  

Forfattere:
Anna Rønne, Marie Richter
Materialetype:
  
Indhold:
Eksperiment/undersøgelse, Læringsforløb, Pædagogiske indlæg/artikler
Målgruppe:
Hhx
Innovation, Samfundsfag
Htx
Innovation, Samfundsfag
Stx
Innovation, Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Geografi, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Fastholdelse/øget gennemførelse, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Miljø, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag, Teknologi, byggeri og transport
Voksenuddannelser
Samfundsfag
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Registreret af:
NOAH

Let tilgængelig, brugerorienteret rapport om udviklingen af og erfaringer med uddannelse for bæredygtig udvikling for unge i højskoleregi. Rapporten beskriver med konkrete eksempler, elevudsagn og personlig praksisviden fire centrale temaer for en bæredygtig og virkningsfuld undervisningspraksis: Handlekompetence som praksis- og oplevelsesbaseret handlekraft, Fællesskabet som læringsrum, Balancen mellem emnets politiske/normative karakter og undervisningsprincipperne om objektivitet/pluralisme samt Koblingen mellem teori og praksis og hvordan det praktiske, fysiske, kropslige arbejde kan bidrage til udviklingen af intellektuelle kompetencer som systemisk tænkning og håndteringen af kompleksitet. Udgangspunktet er højskoleregi, men mange af erfaringerne kan overføres til andre kontekster for dannelse af (børn og) unge. Supplerende materiale på internettet beskriver detaljeret fem forskellige undervisningsforløb/workshops. 

Bogkortets ID
108255565
Dato for offentliggørelse
13. november 2017
Udgivelsesdato
1. november 2017
Antal bogkortvisninger
245
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Underviser
Udgave/version
digital udgave, pdf
ISBN
978-87-93536-25-8
Vilkår
Materialet er til fri afbenyttelse. Hvis brugt i anden publikation skal der henvises til materialet og dets forfattere.
Emneord
grøn dannelse, bæredygtighed, omstilling, handlekompetence, , handlekraft, unge,
Læringsmål
 • AMU
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Miljø
   • Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2
   • Samfundsfag
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
   • Teknologi, byggeri og transport
  • På tværs
   • Fastholdelse/øget gennemførelse
 • Hf
  • Geografi
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Innovation
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Innovation
  • Samfundsfag
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Stx
  • Innovation
  • Naturgeografi
  • Samfundsfag
 • Voksenuddannelser
  • Samfundsfag