Fagligt lavt præsterende elever. Hvem får støtte?  

Serietitel:
Empirisk skole- og dagtilbudsforskning NCS
Forfattere:
Ole Hansen, Pis Guttorm Andersen, Lars Qvortrup, Thomas Nordahl, Niels Egelund
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale, e-bog
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Aarhus Universitetsforlag

Frem til midten af 1960’erne har elever, der har fået specialundervisning, haft generelle indlæringsvanskeligheder eller specifikke indlæringsvanskeligheder og har dermed været fagligt lavt præsterende i skolen. Elever med adfærdsmæssige problemer begyndte derefter også at komme i fokus, og siden en ændring af folkeskoleloven i 1970 har de været en del af specialundervisningens område, også selv om de ikke har faglige vanskeligheder. Det er derfor et interessant spørgsmål, om der i dagens folkeskole, hvor ansvaret for tildeling af forskellige former for støtte i høj grad påhviler skolelederen, er forskelle på, om fagligt lavt præsterende elever får støtte eller ikke får støtte. Og om det er karakteristika ved eleverne, der betinger eventuelle forskelle. Dette spørgsmål søges besvaret i nærværende rapport. Hovedindtrykket fra data og fra analyserne er, at når vi fokuserer på en gruppe af elever, som er relativt ens med hensyn til faglige kompetencer – og relativt lavt præsterende – ser det ud til at være næsten helt tilfældigt, hvem der modtager støtte, og hvem der ikke gør. Når vi ser på egentlige funktionsnedsættelser, så er der til gengæld en klar tendens til, at elever med læringsrelaterede vanskeligheder modtager støtte hyppigere end elever uden sådanne vanskeligheder. Man kan også se, at der er en betydelig overvægt af drenge, og at der er en klar overvægt af børn med diagnoser i den gruppe, der tildeles støtte. Hvad angår effekten af støtte, fremgår det, at elever med støtte oplever at modtage mere kvalificeret undervisning end elever, der ikke får støtte. Men vi kan også se, at støtteeleverne oplever en lavere social trivsel. 

Bogkortets ID
107469041
Dato for offentliggørelse
12. oktober 2017
Udgivelsesdato
7. september 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Underviser
Sidetal
59 sider
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
9788771844283
Emneord
Pædagogik
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog