Seneste fra forlag m.fl.

Dansk på ny (Læreplan 2017)

Forfattere:
Julie Baden Korch-Frandsen, Brith Dalgaard Nielsen, Karin Jeppesen, Anette Hauge Nielsen, Christian Schumacher, Michael Balle Jensen, Maria Katrine Lindequist
Beskrivelse:

Eleverne møder i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet, hf eller en erhvervsuddannelse et nyt og anderledes danskfag. Denne grundbog er deres guide i grundforløbet og resten af 1.g på stx, hhx og... 

  

Computerspil

Forfattere:
Lasse Pallesen, Jakob Horn Moller
Beskrivelse:

Computerspil fortæller historien fra de første computerspil så dagens lys i begyndelsen af 1950'erne frem til i dag, hvor spil og virkelighed begynder at smelte sammen med begreber som augmented... 

  

Alverdens dansk - dansk som andetsprog. F-niveau

Forfattere:
Hanne Milling, Anne Weile
Beskrivelse:

Gennem aktiverende skrive- og læseøvelser træner kursisterne tekstlæsning og kommunikation i dagligdagen. Udgangspunktet for tekstarbejdet er autentiske tekster med stor genremæssig spredning. 

  

Seneste fra kollega til kollega

Mest populære fra kollega til kollega

Internet of Things

Forfattere:
Hans Jørn Schmidt
Beskrivelse:

Et materiale til at komme i gang med projekter i forbindelse med Internet of Things. 

  
(52) | 

Arkitektur og rumforståelse

Forfattere:
Malene Zeberg Børresen
Beskrivelse:

Udgangspunktet for inspirationsmaterialet er sløjdfaget, men set i et bredt og tværfagligt perspektiv. Målet er på den ene side at gøre eleverne bevidste om arkitekturens rolle i en historisk og... 

  
(51) |