Seneste fra forlag m.fl.

Studievalgsportfolio

Udgiver:
UU Kolding
Beskrivelse:

I august 2017 introducerede vi i UU-Kolding den nye studievalgsportfolio til 8. årgang. Vi fandt de bagvedliggende tanker om aktivt at understøtte karrierelæringsbegrebet meget relevante for de unge,... 

  

Seneste fra kollega til kollega

Disruption - Det danske arbejdsmarked under forandring

Forfattere:
Jakob Sinding Skött, Jørgen Lassen
Beskrivelse:

I maj 2017 nedsatte regeringen ”Disruptionrådet” - et bredt sammensat partnerskab med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, erhvervsledere, iværksættere, eksperter og repræsentanter fra det øvrige... 

  

Det danske arbejdsmarkeds historie.

Forfattere:
Jørgen lassen, Jakob Sinding Skött
Beskrivelse:

Tekster og opgaver om det danske arbejdsmarkeds historie. Skræddersyet til brug i undervisningen i samfundsfag og historie på STX. 

  

Mest populære fra kollega til kollega

Internet of Things

Forfattere:
Hans Jørn Schmidt
Beskrivelse:

Et materiale til at komme i gang med projekter i forbindelse med Internet of Things. 

  
(59) | 

Arkitektur og rumforståelse

Forfattere:
Malene Zeberg Børresen
Beskrivelse:

Udgangspunktet for inspirationsmaterialet er sløjdfaget, men set i et bredt og tværfagligt perspektiv. Målet er på den ene side at gøre eleverne bevidste om arkitekturens rolle i en historisk og... 

  
(51) |