Menu
•  Indhold

Folkeskolen

Afgangsprøver for folkeskolen findes under det årstal, hvor prøven blev afviklet.

Vælg årstallet i menuen.

Øvrigt materiale til brug for prøverne
Excelfiler til brug for skriftlige prøver i matematik

Rettevejledninger og omsætningstabeller


Elever med særlige behov
For materiale til elever med særlige behov kontakt fp@stukuvm.dk