Menu
•  Indhold

Folkeskolen

Afgangsprøver for folkeskolen findes under det årstal, hvor prøven blev afviklet.

Vælg årstallet i menuen.

Rettevejledninger, omsætningstabeller mm. er fra prøveterminen maj/juni 2016 placeret på Materialeplatformen. Du finder materialerne på det relevante bogkort.

Rettevejledninger, omsætningstabeller mm. fra tidligere års prøver findes her:

Øvrigt materiale til brug for prøverne
Excelfiler til brug for skriftlige prøver i matematik

Rettevejledninger og omsætningstabeller


Elever med særlige behov
For materiale til elever med særlige behov kontakt fp@stukuvm.dk