Menu
•  Indhold

Folkeskolen

Afgangsprøver for folkeskolen findes under det årstal, hvor prøven blev afviklet.

Vælg årstallet i menuen.

OBS!

Hvert år i sommerterminen laves der forcensur, som skal sikre, at karakterer så vidt muligt kan sammenlignes fra år til år.
Ved forcensuren er det vigtigt, at eleverne ikke kender opgavesættene.
Derfor bliver opgavesæt fra maj 2017 først lagt på Materialeplatformen medio/ultimo januar 2018. Fremover vil denne forsinkelse være permanent. Derfor bliver opgavesættene fra prøverne i december fremover først lagt på Materialeplatformen medio august. Derved kommer der nye opgavesæt på Materialeplatformen i både januar og august.

Læs mere på uvm.dk/fp under aktuelt om folkeskolens prøver.

Samtlige rettevejledninger, omsætningstabeller m.m. er placeret på Materiapleplatformen. Du finder materialerne på det relevante bogkort.

Excelfiler til brug for skriftlige prøver i matematik er også placeret på de relevante bogkort.

Prøver på særlige vilkår:
Materiale til elever der aflægger prøve på særlige vilkår findes også på Materialeplatformen. Du finder materialerne på det relevante bogkort.