Menu
•  Indhold

Hyppige spørgsmål til tidligere prøve- og eksamensopgaver

 

Opgaver med adgang til internettet

Download og åbning af zip-filer i Microsoft Windows?
Filerne skal altid downloades og gemmes lokalt. Der kan forekomme forskellige procedurer for download, afhængigt af hvilken browser der anvendes. Den downloadede fil udpakkes ved at højreklikke på zip-filen og vælge ”Udpak alle”. Når filen er pakket ud, åbnes mappen, og selve opgaven starter ved klik på ”Index.html”.

Se videoeksempel her

Download og åbning af zip-filer i Mac OS?
Filerne skal altid downloades og gemmes lokalt. Der kan forekomme forskellige procedurer for download, afhængigt af hvilken browser der anvendes. Den downloadede fil pakkes automatisk ud, når man dobbeltklikker på den. Når filen er pakket ud, åbnes mappen, og selve opgaven starter ved klik på ”Index.html”.

Se videoeksempel her

Download og åbning på Ipad
Anvendes iPads kan zip-filerne udpakkes ved hjælp af en applikation, der er udviklet til formålet (f.eks. PDF max).

Se videoeksempel her

Download og åbning på Chromebook
Download filen til downloadmappen og dobbeltklik herefter på den. Herefter bliver filen ”mounted” som en del af mappestrukturen i venstre side, og fra denne placering kopierer du filerne til en lokal mappe (ikke cloudbaseret). Det kan enten være downloadmappen eller et usb-stik. Opgaven startes ved tryk på index.html

Se videoeksempel her

Tilgængeliggørelse for eleverne
Materialet kan gøres tilgængeligt for eleverne på flere forskellige måder. Skolen/institutionen kan gøre materialet tilgængeligt som en hjemmeside på en server. Herudover kan skolen/institutionen stille materialet til rådighed som download for eleverne – f.eks. via skolens intranet, en lagertjeneste (Dropbox/ OneDrive/ Google Drev mv.) eller andre tjenester. Løsningen, der benyttes, skal være beskyttet af log-in. Bemærk at eleverne skal downloade zip-filen og herefter udpakke filen lokalt. Endelig er det også muligt at udlevere opgaven til eleverne på usb-stik. Hvilken løsning, der benyttes til at gøre opgaverne tilgængelig, besluttes lokalt på skolerne. Ministeriet kan ikke supportere de mange løsninger, der findes for intranet og lagertjenester.

Enkelte skoler kan opleve, at der er begrænsninger på størrelsen på de filer, der kan lægges på skolens intranet. I nogen intranetløsninger er filstørrelsen en lokal indstilling, der kan ændres i forbindelse med prøveafholdelse.

Efter afvikling
Er opgaverne gjort tilgængelig på et intranet eller en lagertjeneste, skal filerne efter afvikling fjernes igen, således eleverne ikke kan tilgå dem.

 

Adgang

Hvordan får jeg adgang til opgaverne?
Adgang til opgaverne er beskyttet med et UNI-login, der begrænser adgangen til undervisere på institutioner under Undervisningsministeriet.

Hvis du har glemt dit UNI•Login, ikke har modtaget et, eller hvis du har andre problemer med UNI•Login, skal du henvende dig til skolens brugeradministrator.

Jeg er ikke tilknyttet en institution under Undervisningsministeriet. Kan jeg få adgang?
Det er ikke muligt at få tildelt adgangsoplysninger, hvis man ikke er tilknyttet en institution under Undervisningsministeriet.

 

Opgaver

Jeg kan ikke se alle opgavedele
På hvert bogkort vises som udgangspunkt fire filer. Er der flere filer tilknyttet, kan man trykke på det lille ”+” øverst i højre hjørne af den grønne boks. Herefter vil boksen udvides, og alle filer på bogkortet vil blive vist.

Jeg kan ikke finde alle opgavesæt
Der kan være problemer med at få vist alle tidligere afholdte prøve- og eksamensopgaver ved brug af pile-/’bladre’-funktionen (gælder ikke ved almindelig søgning). Fejlen forekommer sporadisk og er indrapporteret som fejl. Løsningen er at bladre frem og tilbage mindst én gang, og så frem igen. Læs mere i denne korte vejledning (pdf).

Kan jeg få adgang til tidligere digitale, selvrettende prøver (online-prøver)
På eksempel.testogprøver.dk kan man finde enkelte eksempler på digitale, selvrettende opgaver. Der er desværre for nuværende ikke muligt at stille yderligere digitale opgaver til rådighed.

Hvornår bliver nye opgaver gjort tilgængelige?
Nye opgaver planlægges tilgængeliggjort tre gange årligt. Maj/juni-terminen gøres tilgængelig i juli, august-terminen primo oktober og december/januar-terminen primo februar.

Hvor finder jer opgaver til elever med særlige behov (OCR-behandlede opgaver)?
Opgaver til elever med særlige behov ligger også på materialeplatformen på de enkelte bogkort.

Jeg har fundet en fejl eller mangel ved et af de eksisterende opgavesæt. Hvem henvender jeg mig til?
Fejl og mangler kan indberettes til fp@stukuvm.dk eller på tlf. nr. 3392 6100. Telefontiden er dagligt mellem kl. 9.00 - kl. 12.00.

 

Teknik

Hvorfor kan jeg ikke åbne ZIP-filen?
Afhængig af hvilken browser, der benyttes, kan zip-filerne ikke åbnes med venstreklik. Her skal man højreklikke og gemme filen, inden den kan pakkes ud og åbnes. Opgaven åbnes ved at klikke på index-filen.

Hvordan deles opgaven med eleverne?
Hentede opgaver kan deles ved at lægge dem på et fællesdrev, evt. en skytjeneste, som eleverne har adgang til fra den computer, de benytter.

Ved yderligere tekniske problemer, der ikke kan løses lokalt, rettes henvendelse til Materialeplatformens support.