Menu
•  Indhold

Prøve- og eksamensopgaver

Online adgang til prøve- og eksamensopgaverne fra 2010 og frem. Nye opgaver lægges på tre gange årligt. Maj/juni-terminen gøres tilgængelig i juli, august-terminen i september og december-terminen i januar.

Opgaverne kan findes indenfor følgende områder:

 • Folkeskolen
 • Gymnasiale uddannelser
  • Stx
  • Hf
  • Hhx
  • Htx
 • Erhvervsuddannelser
 • Almene voksenuddannelser
 • Danskuddannelser

Hyppige spørgsmål - Opleves der problemer med login, fejl i opgavesæt eller lignende, kan der findes hjælp og kontaktoplysninger her.

Vilkår for adgang til og brug af eksamensopgaverne

Opgaverne på denne portal må anvendes til undervisning på institutionen og må kun printes, fotokopieres eller vises i elektroniske præsentationsværktøjer som f.eks. interaktive tavler og Power Point-præsentationer.

Opgaver med audiovisuelt indhold må anvendes til undervisning (herunder terminsprøver og lignende) på skoler/uddannelsessteder, der har en AVU-plus-aftale med Copydan AVU-medier. I det omfang det er nødvendigt af hensyn til den daglige undervisning, kan skolen/uddannelsesstedet kopiere eksamensopgaver med audiovisuelt indhold til blanke medier (fx cd-rommer) eller til en lukket server, hvorfra der kan streames eller downloades lokalt i forbindelse med undervisning. Kopier skal være i samme kvalitet som originalopgaven. Lokale servere med kopierede eksamensopgaver skal beskyttes af individuelle password (fx UNI-login) og må tilgås af elever fra skolen eller hjemmefra. CD-rommer og lignende med kopierede opgaver skal beskyttes mod videre kopiering, når de udleveres til elever til brug for opgavebesvarelse.